Προσεχώς το 2022

Portrait of Napo

Το 2021 κυκλοφόρησε μια ταινία σχετικά με την καθιστή και όρθια στάση του σώματος, με σκοπό την υποστήριξη της ευρωπαϊκής εκστρατείας «Ασφαλείς και Υγιείς Χώροι Εργασίας - Μειώστε την καταπόνηση» της περιόδου 2020-21, με θέμα τις Μυοσκελετικές Παθήσεις (ΜΣΠ).

Στα τέλη του 2021 κυκλοφόρησε μια νέα ταινία με τον Napo με θέμα τη ρομποτική.

Το πρόγραμμα των ταινιών Napo για το 2022 περιλαμβάνει ταινίες με θέμα τις καρκινογόνες ουσίες — συμβολή στο συνολικό σχέδιο της ΕΕ για την καταπολέμηση του καρκίνου — και σύντομες ταινίες σχετικά με την πυρασφάλεια και τους κλειστούς χώρους εργασίας.