You are here

1ο Μάθημα – Κίνδυνοι και Προστασία του δέρματος

Back to Napo for teachers teachers

Ο Napo στο…Προστάτεψε το σώμα σου

Note: Though it is possible to use these lessons as separate units, it is recommended to work through each plan in logical succession
Ο Napo στο…Προστάτεψε το σώμα σου

Το συγκεκριμένο εκπαιδευτικό εργαλείο για την ΑΥΕ εισάγει τα παιδιά στη σημασία της προστασίας του δέρματος και της πλάτης από απλούς, καθημερινούς κινδύνους. Με την αξιοποίηση σειράς εργασιών και δραστηριοτήτων, το εκπαιδευτικό εργαλείο έχει ως στόχο να βοηθήσει τα παιδιά να αναγνωρίζουν τους κινδύνους για τη σωματική υγεία και την ασφάλεια εξαιτίας κακών συνηθειών που μπορεί ωστόσο να αποφευχθούν, να αναγνωρίζουν εκ των προτέρων παρόμοιους κινδύνους σε άλλες, νέες καταστάσεις καθώς και να τους εξηγήσει πώς να αποφεύγουν τους κινδύνους αυτούς.

Καθοδήγηση των εκπαιδευτικών:

Ποτέ δεν είναι πολύ νωρίς για να εξοικειωθούν τα παιδιά με τις βασικές έννοιες της ασφάλειας, ένα θέμα που όσον αφορά στους ενήλικες εντάσσεται στο ευρύτερο πλαίσιο των θεμάτων της Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (ΑΥΕ) ή διαφορετικά της Επαγγελματικής Ασφάλειας και Υγείας (ΕΑΥ).

Ο Napo είναι ένας γοητευτικός χαρακτήρας που μπορεί να βοηθήσει τα παιδιά να σκεφτούν, να κατανοήσουν και να αναλάβουν δράσεις σε θέματα που αφορούν στην ασφάλεια. Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τον χαρακτήρα Napo, κάντε κλικ εδώ: Ποιος είναι ο Napo Υπάρχει μια μεγάλη ποικιλία ταινιών Napo, οπότε μη διστάσετε να τις εξερευνήσετε και να τις χρησιμοποιήσετε στην τάξη σας.

Μερικές από τις βασικές έννοιες σχετικά με την ασφάλεια που παρατίθενται σε αυτό το σχέδιο μαθήματος μπορεί να συνδεθούν με το πρόγραμμα σπουδών που διδάσκεται ήδη. Αυτό το εκπαιδευτικό υλικό παρουσιάζει μια σειρά από πραγματικά ενδιαφέρουσες ιδέες που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για να υποστηρίξετε την ενσωμάτωση των βασικών εννοιών σχετικά με την ασφάλεια στα μαθήματά σας. Το συγκεκριμένο σχέδιο μαθήματος μπορεί να αποτελέσει από μόνο του μια συγκεκριμένη εκπαιδευτική ενότητα (ένα μάθημα) ή μπορεί να είναι μέρος ενός ευρύτερου εκπαιδευτικού προγράμματος. Παρέχει σύνδεση με άλλες θεματικές ενότητες, όπως φαίνεται και στην συνέχεια, αλλά ο κύριος σκοπός του είναι να αξιοποιήσει τις σχετικές ταινίες του Napo προκειμένου να γνωρίσει στα παιδιά πώς να προστατεύουν το σώμα τους και πώς να αποφεύγουν τις μακροχρόνιες βλάβες, αν και δεν είναι δυνατό να περιλαμβάνονται όλοι οι κίνδυνοι που απειλούν το ανθρώπινο σώμα. Το συγκεκριμένο μάθημα εστιάζει στους κινδύνους για το δέρμα (η πλάτη καλύπτεται στο 2ο μάθημα) αλλά σε περίπτωση που θέλετε να ενσωματώσετε στο μάθημά σας και άλλους κινδύνους για το σώμα (π.χ τα μάτια) ελέγξτε τον ιστότοπο του Napo για τις σχετικές ταινίες.

Οι επόμενες σελίδες δίδουν μία συνοπτική εικόνα των μαθησιακών στόχων, των πιθανών δραστηριοτήτων και του απαιτούμενου εκπαιδευτικού υλικού που θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί στο πλαίσιο διδασκαλίας του συγκεκριμένου μαθήματος. Ακολουθεί ένα πιο λεπτομερές παράδειγμα παρουσίασης του θέματος σε τρεις ενότητες και επιπλέον μία ιδέα για περαιτέρω ανάπτυξή του. Σε αυτό το μάθημα τα παιδιά θα αξιοποιήσουν τις σχετικές ταινίες του Napo για να ανακαλύψουν τους κινδύνους που απειλούν την σωματική ασφάλεια και υγεία τους αλλά και για να μάθουν πώς θα προστατευτούν από αυτούς τους κινδύνους.

Το μάθημα μπορεί να καταλήξει σε μια γραπτή εργασία, στο κείμενο της οποίας οι μαθητές θα έχουν την ευκαιρία να αναπτύξουν το περιεχόμενο και τη σημασία μερικών από τους κινδύνους που έχουν εντοπίσει στο προηγούμενο στάδιο.

Σε περίπτωση που χρειαστούν περισσότερες πληροφορίες για βασικά θέματα υγείας και ασφάλειας που προκύπτουν κατά την ανάπτυξη του μαθήματος, μπορείτε να ανατρέξετε στο σχετικό Υποστηρικτικό Πληροφοριακό Δελτίο που ακολουθεί στο τρίτο μέρος αυτού του σχεδίου μαθήματος.

Μαθησιακοί Στόχοι

Αναγνώριση των κινδύνων που απειλούν τη σωματική ασφάλεια και υγεία

Πρόβλεψη ανάλογων κινδύνων σε νέες καταστάσεις

Ικανότητα εξήγησης τρόπων αποφυγής σχετικών κινδύνων

Συνοπτική Παρουσίαση του Μαθήματος

40/45 λεπτά

1η Προτεινόμενη δραστηριότητα:

Δείτε την ταινία Napo που σχετίζεται με αυτό το μάθημα: «Ο Napo στο…Κίνδυνοι για το δέρμα»

Θεματικές ενότητες (επεισόδια) της ταινίας «Ο Napo στο…Κίνδυνοι για το δέρμα»:

Προστάτεψε το δέρμα σου – εισαγωγή και παρουσίαση επιλεγμένων ενοτήτων (επεισοδίων) της ταινίας

Κίνδυνος, Χημικές ουσίες – ενότητες για διαβρωτικές και ερεθιστικές ουσίες

Η δράση αυτή περιλαμβάνει συζήτηση για το δέρμα και το πόσο ευαίσθητο είναι σε επιβλαβείς παράγοντες. Η συζήτηση μπορεί να επεκταθεί στους κινδύνους που προκύπτουν από την έκθεση του δέρματος στη θερμότητα, το κρύο, την ηλιακή ακτινοβολία και στις χημικές ουσίες, συμπεριλαμβανόμενων των απορρυπαντικών. Μπορείτε να εντάξετε στην συζήτηση και άλλους κινδύνους που μπορούν να προκαλέσουν ερεθισμό του δέρματος, όπως αυτούς που σχετίζονται με έντομα, φυτά (π.χ. η τσουκνίδα) κλπ. Σκεφτείτε τρόπους (λήψη μέτρων) αποφυγής αυτών των κινδύνων.

Organise a game Μπορείτε επίσης να οργανώσετε ένα παιχνίδι, όπου τα παιδιά θα ανακαλύψουν κινδύνους για το δέρμα τους στο εσωτερικό ή το εξωτερικό περιβάλλον, π.χ. ψάχνοντας αν υπάρχουν φυτά ή δέντρα που θα μπορούσαν να προκαλέσουν ερεθισμό στο δέρμα τους ή αν υπάρχουν έντομα που μπορεί να τα τσιμπήσουν κλπ.

2η Προτεινόμενη δραστηριότητα:

Τα παιδιά μπορούν να σχεδιάσουν την παλάμη του χεριού τους σε ένα απλό φύλλο χαρτί. Σε κάθε δάκτυλο γράφουν έναν τρόπο προστασίας του δέρματος, π.χ. γάντια, μην αγγίζετε, χρήση αντηλιακού, φορέστε καπέλο (για την προστασία από τον ήλιο), κλπ.

Περαιτέρω ανάπτυξη του θέματος

Γράψτε ή αναπαραστήστε μιαν ιστορία όπου ο Napo μαθαίνει για τους κινδύνους που σχετίζονται με το σώμα του (με ειδική αναφορά στο δέρμα) στην περίοδο των διακοπών του.

Στην ιστορία αυτή μπορεί να περιλαμβάνονται καταστάσεις όπως:

Ηλιοθεραπεία χωρίς αντηλιακό

Τσίμπημα από μέδουσα

Αλλαγή λαδιών στο αυτοκίνητο

Απαιτούμενο εκπαιδευτικό υλικό

Σύνδεση με άλλες Θεματικές Ενότητες

Θεματικό πεδίο: Εκπαίδευση του ατόμου, κοινωνική εκπαίδευση και αγωγή υγείας

Κανόνες και τρόποι για τη διατήρηση της προσωπικής μας ασφάλειας

Αναγνώριση του πώς η συμπεριφορά των μαθητών επηρεάζει τους άλλους ανθρώπους

Εκτίμηση των κινδύνων που απειλούν την προσωπική υγεία και περιορισμός τους, όπου αυτό είναι δυνατόν

Θεματικό πεδίο: Φυσική Αγωγή

Εκτίμηση του κινδύνου σε κάθε σωματική δραστηριότητα και υιοθέτηση σχετικών συμπεριφορών πρόληψης

Θεματικό πεδίο: Επιστήμες

Ανάπτυξη της ικανότητας αναγνώρισης της χρησιμοποιούμενης σε διάφορους επιστημονικούς τομείς σήμανσης (πινακίδες) και της δυνατότητας κατανόησης της ιδιαίτερης σημασίας της ή της παρεχόμενης σχετικής πληροφόρησης

Θεματικό πεδίο: Αγωγή του πολίτη

Αναγνώριση των διαφόρων πηγών κινδύνου, αξιολόγηση των κινδύνων που αυτές συνεπάγονται και προσδιορισμός των αναγκαίων μέτρων για τον αποτελεσματικό έλεγχό τους

Θεματικό πεδίο: Γλώσσα / Εκμάθηση ξένων γλωσσών

Σύνταξη από τους μαθητές μιας ολοκληρωμένης ιστορίας με αρχή, μέση και τέλος, αποτελούμενης από απλές προτάσεις

Ο Napo στο…Προστάτεψε το σώμα σου: 1ο Μάθημα – Κίνδυνοι και Προστασία του δέρματος

Ο Napo, στην ταινία αυτή, ανακαλύπτει πολλές διαφορετικές καταστάσεις στις οποίες η έκθεση σε χημικές και άλλες ουσίες μπορεί να προκαλέσει δερματικά προβλήματα. Μαθαίνει για τις εξαιρετικές ιδιότητες του δέρματος, παρουσιάζοντας με εύγλωττο τρόπο στο κοινό το θέμα: ‘Καθετί που πάντα θέλατε να μάθετε…. για το δέρμα σας’. Αναδεικνύει επίσης μέτρα για την αποφυγή (πρόληψη) των κινδύνων και στέλνει τα παρακάτω τρία σημαντικά μηνύματα:Αποφυγή - Προστασία – Έλεγχος.

Go to top