You are here

Back to Films

Napo šokeerivates situatsioonides

Elekter on argielu tavaline ja oluline osa, kuid elekter võib inimesi vigastada või tappa ja tekitada kahju, kui sellega hoolikalt ümber ei käida. Elektriga või selle läheduses töötades tuleb järgida lihtsaid ohutusnõudeid, et vähendada oluliselt vigastuste riski. „Napo šokeerivates situatsioonides” kirjeldab riske – lühilood kajastavad Napo kokkupuudet erinevate elektriohtudega ja pikemates lugudes räägitakse töökorraldusest ja töösuhetest. Ohtu etendab väike elektrisinine elektrikaarest moodustuv joonistegelane. Filmi eesmärk on probleemide kajastamine, arutelu arendamine ja ohutumate töötavade edendamine.

Napo šokeerivates situatsioonides
Ära sikuta!
Oht üleval
Positiivne laeng
Peaaegu õnnetus
Topeltdoos
Tuleoht

Episood 07Tuleoht

2015
Topelt risk
Väldi kõiki ohte!
Riskid hooletusest
Õhus on elektrit