You are here

Back to Films

Napo ja ohtlik tegevus

Euroopa 2008.–2009. aasta kampaania teema on riskihindamine. „Napo ja ohtlik tegevus” räägib töökoha ohtudest ja riskidest ning vajadusest hinnata riske, et muuta töökohad ohutumaks ja tervislikumaks. Filmis vaadeldakse ohte ja mõnesid levinumaid riske töökohal, vajadust võtta aeg maha, järele mõelda ning tegutseda, et vähendada kutseõnnetusi ja kutsehaigusi. Film on riskihindamist ning ohu ja riski mõisteid tutvustav õppevahend.

Introduction

Episood 01Introduction

2008
Hinda riski
Tee kindlaks tundmatu
Kõrvalda risk
Ohutus on see, mis maksab ohutus maksab
Lõpp

Episood 08Lõpp

2008