You are here

Back to Films

Napo filmis "ohutu lähe"

Selle filmi eesmärk on suurendada uues ametis või uuel töökohal alustavate noorte inimeste teadlikkust probleemidest, millega neil tuleb kokku puutuda. Napo on ideaalne tegelane noore publikuni, eriti koolitusel osalevate või äsja tööle asunud noorte inimesteni jõudmiseks. See film on sobilik ka kõikidele teistele uutele tööturule sisenejatele, sealhulgas võõr- ja ajutistele töötajatele. Film koosneb seitsmest stseenist, mis kujutavad tüüpilisi olukordi, millega uude töökohta saabujad kokku puutuvad.

Napo filmis  ohutu lähe
Küsi julgesti!
Liiga palju teavet!
Liigne enesekindlus on ohtlik!
Lõpp

Episood 07Lõpp

2006