You are here

Back to Films

Napo filmis „ohutus töökohal ...ja mujal”

Publication date: 
2008
Napo filmis „ohutus töökohal ...ja mujal”

Film räägib eeskujulikust töötajast nimega Napo. Tööl on ta korralik, aga pärast tööd muutub hooletuks. Nõnda satub ta ohtlikesse olukordadesse, kuni saabki lõpuks vigastada ja satub haiglasse. Film näitab ohtlikke olukordi liikluses, kodus, vaba aja veetmisel, ühiskondlikul lävimisel ja spordis. Veebilehelt saab alla laadida lühikese küsimustiku (see on ka DVD-l), millega saab kontrollida vaatajate teadmisi.

Selle Napo-filmi sihtrühm on ettevõtte töötajad. Filmi eesmärk on näidata ohutuse vajalikkust ka töövälisel ajal. Film sobib ka juhtkonna koolitustele, mis käsitlevad töölt puudumise vähendamist.