Napo ja kõrgustes töötamine

Napo ja kõrgustes töötamine

Kõrgustes töötamine on väga riskirohke. Kõrgeltkukkumineonohtlikning õnnetustetagajärjedonraskedvõilõppevadsurmaga. Ohvridjanendeperedpoleagaainukesedkannatajad. 

Töötajadjaalltöövõtjadpeavadjälgimaohutusnõudeidningtöötamaohutult, risketulebpõhjalikulthinnata, kättesaadavpeabolemainfo, kuidasohutulttöödteha, läbitulebviiajuhendaminejaväljaõpe. Töötajadpeavadjärgimaohutulttöötamisenõudeidjareegleid, etvältidaendajateisteohtuseadmist.

Filmnäitaberinevaidtööolukordi, sealhulgaskõrgustestöötamist. SamateematkäsitlevadkateisedNapofilmid, naguNapojaohutustöökohal”, miskeskendubehitusele.