You are here

Esimene tund – nahk

Back to Napo for teachers teachers

Kaitse oma keha koos Napoga

Märkus: kuigi neid tunnimaterjale saab kasutada ka eraldi, on otstarbekas töötada läbi iga tunnikava loogilises järjestuses.
Kaitse oma keha koos Napoga

See abivahendite komplekt tutvustab naha ja seljakaitsmise olulisust lihtsate igapäevaste ohtude eest. Abivahendite komplekti eesmärk on õpetada lapsi mitmesuguste ülesannete ja tegevuste kaudu mõistma tervise- ja ohutuseriske, mis kaasnevad käitumisega, mida saab vältida, ette nägema sarnaseid riske uutes olukordades. Samuti selgitatakse, kuidas selliseid riske vältida.

Soovitusi õpetajatele:

Kunagi pole liiga vara tutvustada lastele ohutuse põhimõisteid, mida täiskasvanud tunnevad ühisnimetaja „töötervishoid ja tööohutus” all.

Napo on vahva tegelane, kes aitab lastel ohutusküsimuste üle mõelda, neid mõista ja nendele vastavalt tegutseda. Napo kohta vt täpsemalt siit: Kes on Napo? Napo filme on palju, nii et uurige ja kasutage neid oma tundides julgesti.

Mõned selle tunni kavas käsitletud ohutuse põhimõisted võivad sisalduda juba õpetatavas õppekavas. Materjal annab hulgaliselt häid ideid, kuidas käsitleda ohutuse mõisteid oma tundides. See võib olla omaette tunni teema või ka osa ulatuslikumast projektist. Nagu näha, on see seotud ka teiste teemadega, kuid selle põhieesmärk on kasutada Napo filme selleks, et õpetada lastele, kuidas nad saaksid oma keha kaitsta ja vältida pikaajalist kahjulikku mõju, kuigi siin ei ole käsitletud kõiki ohtusid, millega meie keha võib kokku puutuda. Tegelikult keskendub see projekt nahka ohustavatele riskidele (selga käsitletakse teises tunnis). Kui soovite tunnis käsitleda ka teiste kehaosadega, näiteks silmadega seotud riske, vaadake vastavateemalisi filme Napo veebisaidilt.

Pöördel on ülevaade tunni jaoks vajalikest tegevustest, eesmärkidest ja vahenditest. Sellele järgneb põhjalikum näide kolmeosalisest tunnikavast õpitegevuse laiendamiseks. Selles tunnis õpivad lapsed Napo videoklippide abil tundma oma tervise ja ohutusega seotud riske ning seda, kuidas ennast nende eest kaitsta.

Tunni jätkuna võivad lapsed kirjutada loo, milles nad kirjeldavad riske reaalses kontekstis.

Lisateavet käesoleva projekti raames tõstatatud ohutuse ja tervishoiu põhiteemade kohta leiate selle tunnikava vastavalt abilehelt, mis on kolmandas jaotises.

Õpieesmärgids

Tunda ära tervise ja ohutusega seotud riskid

Ette näha sarnaseid riske uutes olukordades

Selgitada, kuidas selliseid riske ennetada

Tegevuse ülevaade

40/45 minutit

Võimalik tegevus 1:

Vaadake selle tunniga seotud Napo filmi: Kaitse oma keha koos Napoga – nahk

Hoia oma nahka – sissejuhatus ja valik stseene.

Ohtlikud kemikaalid – stseenid söövitavate ja ärritavate kemikaalide kohta.

Arutelu meie naha ja selle üle, kui kerge on seda kahjustada. Laiendage arutelu ning rääkige kuuma-, külma- ja päikesekahjustustest ning kemikaalidest, sealhulgas puhastusvahenditest. Käsitlege ka muid ohte, nagu putukad ja taimed, mis võivad põhjustada nahaärritust (nt nõgesed). Rääkige sellest, kuidas me saame oma nahka kaitsta.

Mängige mängu, mille käigus saaksid lapsed kindlaks teha, mis võib olla meie nahale ohtlik siseruumides ja õues (nt uurivad lapsed taimi, mis võivad põhjustada nahaärritust, ja okastega põõsaid, või putukaid, mis nõelavad).

Võimalik tegevus 2:

Joonistage paberile käe piirjooned; igale sõrmele kirjutage üks viis, kuidas oma nahka ohu eest kaitsta, nt kanna kindaid, ära puuduta, kasuta päevituskreemi ja kanna mütsi (kaitseks päikese eest).

LISATÖÖ - Napo ohtlik puhkus

Kirjutage või lavastage lugu sellest, kuidas Napo puhkusele läheb ning õpib tundma tema keha ja eelkõige tema nahka ohustavaid riske.

See võib hõlmata järgmist:

Päevitamine ilma päevituskreemita

Meduusi põletus

Auto mootoriõli vahetamine

Mida on tunniks vaja

Napo filmiklipp (olemas)

Tavaline valge paber ja värvipliiatsid

 Käe šabloon (valikuline, olemas)

Seosed õppeainete ja õppekavaga

Inimese-, ühiskonna- ja terviseõpetus

Ohutuseks vajalikud reeglid ja viisid

Sellest aru saamine, kuidas enda käitumine mõjutab teisi

Isiklikku tervist ohustavate riskide hindamine ja võimalusel nende vähendamine

Kehaline kasvatus

Igasuguse füüsilise tegevusega seotud riski hindamine ja käitumisviisid selle vältimiseks

Loodusteadus

Hoiatusmärkide äratundmine ja märkamine

Kodanikuõpetus

Ohtude äratundmine, seonduvate riskide hindamine ja ennetamine

Võõr-/emakeel

Lihtlausetega lugu (sissejuhatus, põhiosa, kokkuvõte).

Kaitse oma keha koos Napoga: esimene tund – nahk

Napo avastab mitmesuguseid olukordi, milles kokkupuude kemikaalide ja teiste ainetega võib kahjustada nahka. Napo tutvub naha suurepäraste omadustega ja võtab ennast paljaks, et teile näidata kõike, mida te alati olete tahtnud naha kohta teada. Napo tuvastab probleemide ennetamise meetmeid ja tal on kolm olulist sõnumit: väldi, kaitse ja kontrolli.

Go to top