You are here

teine tund – selg

Back to Napo for teachers teachers

Kaitse oma keha koos Napoga

Märkus: kuigi neid tunnimaterjale saab kasutada ka eraldi, on otstarbekas töötada läbi iga tunnikava loogilises järjestuses.
Kaitse oma keha koos Napoga

See abivahendite komplekt tutvustab naha ja seljakaitsmise olulisust lihtsate igapäevaste ohtude eest. Abivahendite komplekti eesmärk on õpetada lapsi mitmesuguste ülesannete ja tegevuste kaudu mõistma tervise- ja ohutuseriske, mis kaasnevad käitumisega, mida saab vältida, ette nägema sarnaseid riske uutes olukordades. Samuti selgitatakse, kuidas selliseid riske vältida.

Soovitusi õpetajatele:

Kunagi pole liiga vara tutvustada lastele ohutuse põhimõisteid, mida täiskasvanud tunnevad ühisnimetaja „töötervishoid ja tööohutus” all.

Napo on vahva tegelane, kes aitab lastel ohutusküsimuste üle mõelda, neid mõista ja nendele vastavalt tegutseda. Napo kohta vt täpsemalt siit: Kes on Napo? Napo filme on palju, nii et uurige ja kasutage neid oma tundides julgesti.

Mõned selle tunni kavas käsitletud ohutuse põhimõisted võivad sisalduda juba õpetatavas õppekavas. Materjal annab hulgaliselt häid ideid, kuidas käsitleda ohutuse mõisteid oma tundides. See võib olla omaette tunni teema või ka osa ulatuslikumast projektist. Nagu näha, on see seotud ka teiste teemadega, kuid selle põhieesmärk on kasutada Napo filme selleks, et õpetada lastele, kuidas nad saaksid oma keha kaitsta ja vältida pikaajalist kahjulikku mõju, kuigi siin ei ole käsitletud kõiki ohtusid, millega meie keha võib kokku puutuda. Tegelikult keskendub see projekt selga ohustavatele riskidele (nahka käsitletakse esimeses tunnis). Kui soovite tunnis käsitleda ka teiste kehaosadega, näiteks silmadega seotud riske, vaadake vastavateemalisi filme Napo veebisaidilt.

Pöördel on ülevaade tunni jaoks vajalikest tegevustest, eesmärkidest ja vahenditest. Sellele järgneb põhjalikum näide kolmeosalisest tunnikavast õpitegevuse laiendamiseks. Selles tunnis õpivad lapsed Napo videoklippide abil tundma oma tervise ja ohutusega seotud riske ning seda, kuidas ennast nende eest kaitsta.

Tunni jätkuna võivad lapsed kirjutada loo, milles nad kirjeldavad riske reaalses kontekstis.

Lisateavet käesoleva projekti raames tõstatatud ohutuse ja tervishoiu põhiteemade kohta leiate selle tunnikava vastavalt abilehelt, mis on kolmandas jaotises.

Õpieesmärgid

Tunda ära tervise ja ohutusega seotud riskid

Ette näha sarnaseid riske uutes olukordades

Selgitada, kuidas selliseid riske vältida

Tegevuse ülevaade

40/45 minutit

Vaadake Napo videoklippe filmist: Kergenda kandamit!

Jaga ja valitse

Enne liigutamist mõtle

Hoia mind kõvasti

Arvutistseen

Arutelu meie keha ja selle üle, kui kerge on seda kahjustada, kui me istume, tõstame ja seisame valesti. Mõelge, kuidas me saaksime oma selga kaitsta, vältides neid riske. Pange kehašablooni peale selga ohustavate riskide hoiatused ja nõuanded, kuidas püsida terve.

LISATÖÖ - Napo ohtlik puhkus

Kirjutage või lavastage lugu sellest, kuidas Napo puhkusele läheb ning õpib tundma tema keha ja eelkõige tema selga ohustavaid riske.

See võib hõlmata järgmist:

Raske kohvri tõstmine

Liiga pikalt arvutimängu mängimine

Mida on tunniks vaja

Napo filmiklipp (olemas)

Tavaline valge paber ja värvipliiatsid

 Kehašabloon (olemas)

Hoiatusmärgid, nt ära istu arvuti ees lohakalt

Head nõuanded šabloonile panemiseks, nt „Istu sirge seljaga!”

Seosed õppeainete ja õppekavaga

Inimese-, ühiskonna- ja terviseõpetus

Ohutuseks vajalikud reeglid ja viisid

Sellest aru saamine, kuidas enda käitumine mõjutab teisi

Isiklikku tervist ohustavate riskide hindamine ja võimalusel nende vähendamine

Kehaline kasvatus

Igasuguse füüsilise tegevusega seotud riski hindamine ja käitumisviisid selle vältimiseks

Loodusteadus

Hoiatusmärkide tundmine ja märkamine

Kodanikuõpetus

Ohtude äratundmine, seonduvate riskide hindamine ja ohjamine

Võõr-/emakeel

Lihtlausetega lugu (sissejuhatus, põhiosa, kokkuvõte).

Kaitse oma keha koos Napoga: teine tund – selg

Luu- ja lihaskonna vaevused on kõige sagedasem tööga seotud terviseprobleem Euroopas, mis mõjutab miljoneid töötajaid - koguni 90% inimestest on mõnel eluhetkel kannatanud seljavalu, vaegusi kätes ja üksluise tööga seotud pingest tekkinud traumade käes.

Go to top