You are here

Napo-elokuvat

"Paras tapa käyttää Napoa on ajatella Napon lailla"

Napo-elokuvat on tuotettu tietokonegrafiikan avulla. Ne kuvaavat työssä puurtavia hahmoja, jotka kohtaavat työturvallisuusongelmia.

Päähenkilö Napo ja hänen kumppaninsa ilmaisevat itseään sanattoman kielen avulla. Napo-elokuvien tarinat ovat valaisevia ja opettavia. Ne herättävät kysymyksiä ja stimuloivat keskustelua erityisistä työturvallisuuteen liittyvistä asioista. Joskus ne tarjoavat käytännön ratkaisuja tai johdattavat niihin.

Napo-elokuvien ominaislaatu syntyy juuri tästä opettavaisuuden, kulttuurisen neutraaliuden ja huumorin yhdistelmästä, joka ilmenee piirroselokuvan muodossa. Napo on rakastettava mutta huoleton hahmo. Napon yleismaailmallisen kielen ansiosta elokuvat sopivat kaikille. Kaikki kohtaukset ovat itsenäisiä ja niitä voidaan käyttää yhtenä kokonaisena elokuvana tai yksittäin.

Koska Napo on animaatiohahmo, hän pääsee tutkimaan alueita, joille draama- tai dokumenttielokuvissa ei päästäisi. Hän on myös voittamaton ja iankaikkinen, toisin kuin työntekijät, joita yritämme suojella.

Napo keventää kuormaa!

Napo keventää kuormaa!
2007

Tuki- ja liikuntaelinten sairaudet (MSD) ovat Euroopan yleisin työperäinen terveysongelma, josta kärsivät miljoonat työntekijät. Jopa 90 prosenttia ihmisistä kärsii jossain elämänsä vaiheessa selkäkivuista, yläraajojen toimintahäiriöistä sekä...

Katso filmiKatsele jaksot

Napon turvallinen työnaloitus!

Napon turvallinen työnaloitus!
2006

Elokuva on suunniteltu edistämään tietoisuutta niistä asioista, joita nuoret ihmiset kohtaavat uutta työtä tai uudessa työpaikassa aloittaessaan. Napo on erinomainen tapa saavuttaa nuoren yleisön, etenkin koulutuksessa tai työharjoittelussa olevien...

Katso filmiKatsele jaksot

Napo ja melu seis!

Napo ja melu seis!
2005

Tuhannet työntekijät altistuvat työssään melulle. Elokuvassa tarkastellaan joitakin huonokuuloisuuden pääsyitä ja korostetaan tarvetta voida vaikuttaa melun lähteeseen, tehdä ennalta ehkäiseviä toimenpiteitä ja käyttää asianmukaisia kuulosuojaimia...

Katso filmiKatsele jaksot

Napo - siisteys

Napo - siisteys
2004

Tässä elokuvassa käsitellään siivous- ja urakointialan työntekijöiden työssään kohtaamia työterveys- ja turvallisuusriskejä: liukastumisia ja kompastumisia, putoamisia, koneiden ja esineiden manuaalista käsittelyä ja yksin työskentelyä. Elokuvan...

Katso filmiKatsele jaksot

Pages