You are here

Back to Films

Napo ... vaara: kemikaaleja!

Tämä filmi on tarkistettu versio filmistä ‘Scratch and Sniff – kemiallliset riskit työssä’ joka tuotettiin vuonna 2003. Siinä esitellään muutoksia, joita on tehty vaarallisten aineiden kuljettamisessa käytettyjen merkkien (piktogrammien) sekä kemikaalien luokittelussa, merkinnässä ja pakkaamisessa käytettyjen merkkien yhtenäistämiseksi. 

Napo on mukana sarjassa lyhyitä sketsejä, joissa työskennellään kemikaalien parissa, ja näiden joukossa on ärsytystä aiheuttavia, helposti syttyviä, syövyttäviä, myrkyllisiä ja ympäristölle vaarallisia aineita. Kutakin sketsiä seuraa lyhyt jakso, jossa näytetään, kuinka tapaturmia voidaan välttää turvallisten työmenetelmien avulla. Tämä filmi sopii kaikille aloille ja työntekijöille. Tavoitteena on kiinnittää huomiota siihen, miten tärkeää kemiallisten tuotteiden merkitseminen on. Räjähdysmäisen alun jälkeen seuraa kuusi jaksoa, joissa esitetään ensin väärä tapa ja sen vakavat seuraukset ja sitten oikea tapa, jossa noudatetaan turvallisuusohjeita.

Kemialliset riskit työssä
Syövyttävää
Loppu

Jakso 08Loppu

2009