You are here

Opetusmateriaalia opettajille

Portrait of Napo

Euroopan työterveys- ja työturvallisuusvirasto, EU-OSHA, on yhdessä Napo-yhteenliittymän kanssa kehittänyt joukon terveys- ja turvallisuuskasvatuksenaineistopaketteja opettajille. Materiaaleissa seikkailee suosittu Napo-hahmo, jonka seurassa alakoululaiset tutustuvat terveys- ja turvallisuusasioihin opettavaisella mutta hauskalla ja luovalla tavalla Napo-videoiden ja puuhatehtävien avulla.

Jokainen opetuspaketti sisältää yhteenvedon paketin keskeisistä viesteistä ja oppimistavoitteista, runsaasti tehtäväehdotuksia ja tietoa tarvittavista materiaaleista sekä malliksi oppitunnin rungon, jonka pohjalta tavallinen 40 minuutin oppitunti on helppo pitää.

Aineistopaketteihin sisältyy tuntirunkoehdotuksia, joiden pohjalta 7–11-vuotiaille lapsille voidaan kertoa terveys- ja turvallisuusasioiden merkityksestä. Opetusmateriaalipaketit sisältävät täydelliset ohjeet, tehtäväehdotuksia ja ladattavaa lisämateriaalia opettajien ja muiden kasvattajien avuksi ja tueksi, kun he sisällyttävät terveys- ja turvallisuustietoa muuhun opetukseen. Oppitunnit on suunniteltu joustaviksi niin, että ne sopivat yhteen muiden oppiaineiden kanssa ja tukevat niiden opetusta. Yhteensopivia aiheita ovat muun muassa

  • terveystieto ja kansalaistaito
  • luonnontieteet
  • liikenneturvallisuus
  • kielten oppiminen
  • kuvaamataito

Oppitunnit

Ikäsuositukset9–11 vuotta
Napo in hazard's hunter

Seuraavat terveys- ja turvallisuuskasvatuksen aineistopaketit on suunnattu 9–11-vuotiaille lapsille. Yhdeksänvuotiaina lapset käyvät läpi tärkeän kehitysvaiheen, jossa he alkavat yleensä kyetä ryhmätyöskentelyyn yhteisen projektin parissa ja alkavat työskennellä itsenäisesti monivaiheisissa projekteissa sekä omaksua yksinkertaisia tieteellisiä ajattelutapoja ja tietoja. Kun lapsiin juurrutetaan riskintorjunnan kulttuuria, he saavat perustiedot ja -taidot, jotka edistävät heidän turvallisuuttaan tulevina vuosina.

Ikäsuositukset7–9 vuotta
Napo in be body wise

Seuraavat terveys- ja turvallisuuskasvatuksen aineistopaketit on suunniteltu 7–9-vuotiaita lapsia varten. Tässä iässä lapsen ajattelu muuttuu vähitellen abstraktimmaksi, päättelykyky kehittyy ja lapsi oppii paitsi havainnoimalla myös yhä enemmän kielen ja loogisen päättelyn kautta. Tämän ikäisille on tärkeää kertoa terveys- ja turvallisuusasioista, koska näin luodaan pohja turvallisille ja terveellisille tavoille ja tottumuksille.