You are here

Back to Napo for teachers

Napov lovac na opasnosti: intervencija i sprečavanje

Ovaj film govori o opasnostima i nekim od najčešćih rizika na radnom mjestu te potrebi da se: „zaustavimo, promislimo i djelujemo“ kako bismo smanjili broj nesreća na radnom mjestu i broj profesionalnih oboljenja. Film je namijenjen za uporabu u obliku pomagala za obuku kojim se predstavljaju procjena rizika i pojmovi opasnosti i rizika.

Smjernice za učitelje

Trebate li pomoć pri organizaciji obrazovne aktivnosti u svojoj učionici?

Saznajte više ovdje

Lekcija

Ovaj alat uključuje djecu u niz zabavnih aktivnosti da bi im se pomoglo prepoznati i objasniti sigurnosne i zdravstvene rizike i opasnosti kako u školi tako i kod kuće. On djeci nudi sredstvo za razvoj razumijevanja vlastite odgovornosti u odnosu na rizike i opasnosti te za procjenu različitih razina rizika.

Nastavni ciljevi

Uvodna aktivnost

Aktivnosti

Procjena

Potrebna nastavna sredstva