You are here

Nastavna sredstva za učitelje

Portrait of Napo

Koristeći popularni lik Napa, EU-OSHA, odnosno Europska agencija za sigurnost i zdravlje na radu zajedno s konzorcijem Napo osmislila je niz nastavnih alata za zdravlje i sigurnost na radu(OSH) za učitelje namijenjenih upoznavanju osnovnoškolske djece s temama zdravlja i sigurnosti na obrazovan, a ipak zabavan i maštovit način koristeći filmove s Napom i kreativne aktivnosti.

U svakom obrazovnom paketu navode se ključne poruke i ciljevi učenja, nudeći učiteljima sve detalje o predloženim aktivnostima i potrebnim sredstvima zajedno s primjerom plana nastavnog sata koji se lako može uklopiti u uobičajeni 40-minutni nastavni sat.

U paketima nastavnih sredstava nalaze se predlošci nastavnih planova zapoučavanje djece u dobi između sedam i jedanaest godina o važnosti zdravlja i sigurnosti. Informativni nastavni alati sadrže potpune upute, predložene aktivnosti i pripadajuće nastavne materijale koji se mogu preuzeti da bi učiteljima i odgajateljima pružili potporu i upute za uključivanje poruka o OSH-u u postojeći nastavni plan i program. Fleksibilni nastavni sati osmišljeni su tako da se uklope s postojećim predmetima iz nastavnog plana i programa čime se pojačava i podupire njihovo poučavanje. Oni uključuju:

  • Zdravstveni i društveni odgoj (PSHE)
  • Znanost
  • Sigurnost u prometu
  • Učenje jezika
  • Umjetnost

Lekcije

Ciljane dobne skupine9 – 11 godina
Napo in hazard's hunter

Sljedeći nastavni alati za OSH namijenjeni su djeci u dobi između devet i jedanaest godina. U dobi od devet godina djeca prolaze kroz ključnu razvojnu fazu u kojoj bi trebali biti sposobni obavljati projekte surađujući u skupinama, početi učiti kako samostalno raditi na višefaznom projektu te se upoznati s osnovnim znanstvenim razmišljanjem i činjenicama. Usvajajući kulturu sprečavanja rizika oni stječu osnovne vještine i znanja potrebna za očuvanje svoje sigurnosti u nadolazećim godinama.

Ciljane dobne skupine7 – 9 godina
Napo in be body wise

Sljedeći nastavni alati za OSH osmišljeni su imajući na umu djecu u dobi između sedam i devet godina. U toj dobi djeca počinju usvajati apstraktno razmišljanje, razvijati vještine mišljenja te, osim promatranjem, počinju učiti putem jezika i logike. Upoznavanje sa sigurnošću i zdravljem u ovoj dobi ključno je za postavljanje temelja sigurnih i zdravih navika.