Ugrás a tartalomra

Jogi nyilatkozat

Jogi információk

A Napo-konzorcium az alábbi egészségügyi és biztonsági szervezetek kis csoportja képviseletében készíti a Napo-filmeket: AUVA (Ausztria), CIOP (Lengyelország), DGUV (Németország), INAIL (Olaszország), INRS (Franciaország), SUVA (Svájc), TNO (Hollandia) valamint az Európai Munkahelyi Biztonsági és Egészségvédelmi Ügynökség (EU-OSHA). Ezen túlmenően az EU-OSHA (a konzorcium képviseletében) megállapodást kötött a DGUV-vel a Napo-filmek valamennyi EU-tagállam, tagjelölt ország és EFTA-tagállam nemzeti fókuszpontjai részére történő sokszorosításról és továbbításáról.

A Napo-konzorcium vezetőjének elérhetőségei a következők:

DGUV (munkahelyi balesetbiztosítással foglalkozó német szervezet)
Glinkastraße 40
D-10117 Berlin

Telefon: +49 30 288763800
Fax: +49:30288763808

E-mail: kapcsolatfelvételi űrlap; Internet: www.dguv.de
Kapcsolat: kapcsolatfelvételi űrlap

A Napo-honlapot az Európai Munkahelyi Biztonsági és Egészségvédelmi Ügynökség (EU-OSHA) tartja fenn.
Fontos: Az Ügynökség nem tartozik felelősséggel a honlapon található információk teljességéért vagy pontosságáért, a szerkesztési vagy technikai hibákért, hiányosságokért stb.

Különösképpen nem vállal felelősséget a külső honlapokra mutató linkeken keresztül elérhető külső információk pontosságáért és teljességéért.

Adatvédelmi tudnivalók

Az Ügynökségnek a személyes adatok feldolgozásával megbízott szervezeti egysége

Andrew Smith, a Kommunikációs és Promóciós Osztály vezetője

Az adatfeldolgozás célja

A honlap használatával kapcsolatos névtelen statisztikák összeállítása céljából a weboldal valamennyi felkereséséről naplófájl készül, amely az alábbi összesített adatokat tartalmazza: összes látogatás száma, a felhasználók országa, a látogatások időtartama és a felhasználók által a látogatás során bejárt útvonal.

A feldolgozott adatok típusa

Az említett naplófájlok az alábbi információkat tartalmazzák:

  • A felhasználó IP-címe
  • Az a nap és időpont, amikor az internetes szerver fogadta a honlap felkeresésére irányuló felhasználói kérést
  • A kért URL
  • A kérelmezőnek (a felhasználónak) továbbított HTTP visszatérési kód
  • A kérelmező általi feldolgozás időtartama
  • A kérelmező böngészőazonosító karakterlánca.

Jogalap

Az Európai Munkahelyi Biztonsági és Egészségvédelmi Ügynökség létrehozásáról szóló, 1994. július 18-i 2062/94/EK tanácsi rendelet és annak későbbi módosításai.

Az adatok feldolgozásának jogszerűsége

A feldolgozás a személyes adatok közösségi intézmények és szervek által történő feldolgozása tekintetében az egyének védelméről, valamint az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló, 2000. december 18-i 45/2001/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 5. cikkének a) pontján alapul (a továbbiakban: „45/2001/EK rendelet”).

Az adatok címzettjei

A személyes adatokhoz való hozzáférés az alábbi érintettek szerepkörén és feladatain (a szükséges ismeret elvén) alapul:

  • Az EU-OSHA szabályszerűen kijelölt munkatársai
  • Az EU-OSHA szerverét fenntartó külső szolgáltató
  • Adott esetben a Jogi Szolgálat, a Közszolgálati Törvényszék, az európai adatvédelmi biztos, az Európai Csalás Elleni Hivatal (OLAF), az európai ombudsman, az Európai Számvevőszék és a Belső Ellenőrzési Szolgálat.

Valamennyi fent említett címzettnek eleget kell tennie a személyes adatok közösségi intézmények és szervek által történő feldolgozása tekintetében az egyének védelméről, valamint az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló, 2000. december 18-i 45/2001/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet előírásainak. Az EU-OSHA harmadik felek számára nem teszi hozzáférhetővé a személyes adatokat. Az EU-OSHA kereskedelmi jellegű közvetlen marketing céljára nem ad át személyes adatokat.

Sütik

A honlap az oldalon tett valamennyi látogatás alkalmával a munkamenetekhez kapcsolódó ideiglenes sütiket hoz létre. A sütik szükségesek a munkamenet engedélyezéséhez. A böngésző bezárását követően ezek törlődnek. A felhasználó IP-címét egyetlen süti sem tartalmazza. A sütik a munkamenetek azonosítására szolgáló egyedi azonosítóval rendelkeznek, amely a munkamenet elindítása tekintetében teljesen anonim.

Ez a weboldal az internetes statisztikák készítésére szolgáló Matomo nevű szoftvert használja, amely teljes körűen az EU-OSHA Európai Unióban található szerverein fut. A Matomo sütiket tárol az Ön számítógépén, személyes adatokat azonban nem gyűjt. A névtelen azonosító segítségével a Matomo azonosítani tudja az Ön munkamenetét, ez az azonosító azonban mások számára nem bír jelentéssel, és nem alkalmas az egyes felhasználók azonosítására.

Ha nem szeretné, hogy az EU-OSHA a Matomo segítségével nyomon kövesse az Ön tevékenységét, az alábbi mezőre kattintva kikapcsolhatja a szoftver működését.

Az érintett jogai

Az érintetteknek joguk van hozzáférni, helyesbíteni vagy blokkolni adataikat (az adatok pontatlansága esetén), kérni azok törlését, és feldolgozásuk ellen kifogással élni a 45/2001/EK rendelet 13., 14., 15., 16. és 18. cikkében előírt esetekben.

Amennyiben személyes adatainak gyűjtésével, feldolgozásával és felhasználásával kapcsolatban kérdése vagy panasza van, írjon nekünk erre a címre: kapcsolatfelvételi űrlap, és az üzenet tárgyában tüntesse fel az „adatvédelem” szót.

Az adatok megőrzési idejére vonatkozó információk

A naplófájlokban szereplő információkat 2 évig tároljuk az EU-OSHA-nak az Európai Unió területén található külső szolgáltató által fenntartott szerverén.

A névtelen statisztikai jelentések létrehozásához felhasznált adatokat hosszabb ideig tároljuk.

Biztonsági intézkedések

Az adatokat megfelelő biztonsági intézkedésekkel védjük a jogosulatlan hozzáféréssel vagy jogellenes megváltoztatással, nyilvánosságra hozatallal vagy megsemmisítéssel szemben. Ilyen intézkedés többek között adatgyűjtési, -megőrzési és -feldolgozási gyakorlataink rendszeres belső felülvizsgálata, valamint olyan biztonsági intézkedések, mint a közlések megfelelő titkosítása, továbbá a személyes adatok tárolására szolgáló rendszerekhez való jogosulatlan hozzáférés elleni fizikai biztonsági intézkedések.

Információkérés

Az érintettek az adataik kezelésével kapcsolatos kérdéseiket a következő e-mail címre küldhetik az EU-OSHA adatvédelmi tisztviselőjének: kapcsolatfelvételi űrlap.

Az európai adatvédelmi biztos felkeresése

Az érintetteknek joguk van az európai adatvédelmi biztoshoz fordulni. Panaszaikat a következő e-mail címre küldhetik: http://www.edps.europa.eu, ha úgy vélik, az adatfeldolgozási eljárások nem a 45/2001/EK rendeletnek megfelelően zajlanak.

© 2015 EU-OSHA | az Európai Unió ügynöksége.