You are here

Back to Films

Napo - veszély: vegyi anyagok!

Ez a film a 2003-ban készült ‘Vegyi veszélyek a munka során’ című rész átdolgozott változata. A filmben harmonizálták a veszélyes termékek szállítása esetében használt jelzéseket (piktogram) és a vegyi anyagok osztályozásakor, címkézésekor és csomagolásakor használt jelzéseket. 

Napo egy sor rövid szkeccsfilmben vegyi anyagokkal, köztük ingerlő hatású, gyúlékony, korrozív, mérgező, illetve a környezetre veszélyt jelentő anyagokkal dolgozik. Minden szkeccset egy rövid jelenet követ, amely bemutatja, hogyan lehet a baleseteket biztonságos munkavégzési gyakorlatok segítségével megelőzni. A film valamennyi szektor és valamennyi munkavállalói szint számára szól. Célja a vegyi termékek címkézése fontosságának kiemelése. Egy robbanós nyitójelenet után hat jelenet mutatja be először a súlyos következményekkel járó rossz módszert, majd a biztonsági előírások betartását jelentő jó módszert.

Vegyi veszélyek a munka során
Káros
Ingerlő hatású
Gyúlékony
Korrozív
Mérgező
Vége

08 jelenetVége

2009