You are here

Első lecke – Kockázatok és veszélyek azonosítása

Back to Napo for teachers teachers

Napo, a veszélyvadász

Megjegyzés: Bár a leckék különálló egységként is használhatók, ajánlott az egymást követő részek logikai sorrendjének betartása.
Részletes óraterv (353.65 KB)
Napo, a veszélyvadász

Ez az eszköz szórakoztató feladatokon keresztül mutatja be és magyarázza el a gyerekeknek, hogy milyenmunkavédelmi kockázatokkal és veszélyekkeltalálkozhatnak az iskolában és otthon. Lehetőséget kínál a legkisebbeknek arra, hogy megértsék saját felelősségüket a kockázatokkal és veszélyekkel kapcsolatban, és hogy felmérjék a kockázatok mértékét.

Tanári útmutató:

A gyermekeket nem lehet túl korán megismertetni azokkal az alapvető biztonsági koncepciókkal, amelyek felnőttkorban a munkavédelem elemeiként köszönnek vissza.

Napo egy rokonszenves figura, aki segít a gyerekeknek a biztonsággal kapcsolatos témakörök átgondolásában, megértésében, valamint az azoknak megfelelő magatartás kialakításában. Ha jobban meg szeretné ismerni Napót, kattintson erre a linkre: Ki az a Napo? Ezen az oldalon számos Napo-filmet talál, amelyeket szabadon feldolgozhat és felhasználhat a tanórákon.

Az óratervben szereplő alapvető biztonsági koncepciók némelyike összekapcsolható a már oktatott tantervvel. Az anyagban számos nagyszerű ötletet talál, amelyek segítségével beépítheti a biztonsági koncepciókat a tanórába. A tananyag különálló tanórákban, vagy egy átfogóbb projekt részeként is oktatható. Ahogy be is mutatjuk, a projekt összekapcsolható más tantárgyakkal, fő célja azonban az, hogy a kedves Napo-filmeket felhasználva megtanítsa a gyerekeknek, hogyan törődjenek magukkal és egymással, és hogy ismerjék fel a veszélyeket.

A következő oldal táblázata áttekintést ad a lehetséges tevékenységekről, célkitűzésekről és a tanóra lebonyolításához szükséges eszközökről. Ezt követi egy három részre osztott, részletes óraterv mintája, amely többek között ötleteket ad a tanulás bővítésére. Ebben a projektben a tanulók azt fedezik fel, hogy miként ismerhetik fel az őket és barátaikat fenyegető különféle veszélyeket. A projekt során fejleszthetik azt a készségüket, hogy egymással együttműködve átültessék a gyakorlatba a tanultakat.

Ha további információkra van szüksége a projektben felmerülő alapvető munkavédelmi témakörökkel kapcsolatban, ezeket megtalálja az óraterv harmadik részében megadott segédletben.

Tanulási célkitűzések

1. lecke – Napo, a veszélyvadász: Kockázatok és veszélyek azonosítása

A kockázatok és veszélyek felismerése az iskolában és otthon

A kockázatok különböző szintjeinek értékelése

Csoportmunkában olyan anyagok készítése, amelyek bemutatják a fent tanultakat

Tevékenységek áttekintése

40/45 perc

Nézzük meg a leckéhez tartozó Napo-klipet: Napo, a veszélyvadász – Kockázatok és veszélyek azonosítása

Film: Napo „kockázatos munkahelyen”

Jelenet – Kockázatok otthon

Jelenet – Mérjük fel a kockázatokat!

Beszéljük meg és határozzuk meg a jelenetekben bemutatott veszélyeket és azt, hogy a tanulók milyen egyéb veszélyeket ismernek. Bátorítsuk a gyerekeket, hogy magyarázzák meg, mi a kockázat és mi a veszély (lásd a segédletet).

Osszuk ki a veszélyfelismerési plakátokat, és kérjük meg a gyerekeket, hogy tegyenek oda matricát, ahol veszélyt találnak.

Alakítsunk új csoportokat, és kérjük meg a gyerekeket, hogy egyenként mondják el, mit azonosítottak veszélyként.

Szükséges eszközök

Tantárgyi/tantervi kapcsolódás

Személyi, társadalmi és egészségügyi nevelés

A háztartási termékek – a gyógyszereket is ideértve – nem megfelelő használat esetén veszélyt jelenthetnek.

A biztonság fenntartásának szabályai és módjai, ideértve az alapvető közúti közlekedésbiztonságot is, valamint ismeretek azokról az emberekről, akik segíteni tudnak a biztonság megőrzésében.

Annak felismerése, hogy a magatartásunk miként hat más emberekre.

Természettudományok

Annak felismerése, hogy az élő dolgok, az anyagok és a fizikai folyamatok veszélyeket hordoznak, továbbá az őket és másokat érintő kockázatok felmérésének, és annak a felismerése, hogy cselekedni kell e kockázatok csökkentése érdekében.

A tanulóknak betekintést kell kapniuk a háztartási vegyi anyagok használatába, azok címkézésébe és kezelésébe.

Természetes és mesterséges anyagok kezelése.

Állampolgári nevelés

A veszélyek felismerése és az ezekből következő kockázatok felmérése.

Idegen nyelvek/anyanyelv

Bevezetésből, fő részből és lezárásból álló történet befejezése egyszerű mondatok leírásával

Napo, a veszélyvadász: Első lecke – Kockázatok és veszélyek azonosítása

A film bemutatja a veszélyeket és a legáltalánosabb munkahelyi kockázatok közül néhányat, valamint azt, hogy az „Állj meg, gondolkodj és cselekedj!” elvének figyelembevételével csökkenteni kell a munkahelyi balesetek számát és a foglalkozási megbetegedések előfordulását. A filmet segédletnek szánták a kockázatértékelésről és a veszélyek és kockázatok koncepcióiról szóló alapismeretek átadását célzó oktatáshoz.

Go to top