You are here

Első lecke – Figyelmeztető- és tiltó jelek

Back to Napo for teachers teachers

Napo figyelemfelkeltő biztonsági jelzései

Megjegyzés: Bár a leckék különálló egységként is használhatók, ajánlott az egymást követő részek logikai sorrendjének betartása.
Részletes óraterv (234.45 KB)
Napo figyelemfelkeltő biztonsági jelzései

Ez az eszköz az alapvető biztonsági jelzéseketmutatja be a gyermekek számára, megtanítva nekik a különböző formájú jelzések felismerését és megkülönböztetését. Szórakoztató szerepjáték révén magyarázza el, hogyan segítik elő ezek a jelzések a biztonságunkat.

Tanári útmutató:

A gyermekeket nem lehet túl korán megismertetni azokkal az alapvető biztonsági koncepciókkal, amelyek felnőttkorban a munkavédelem elemeiként köszönnek vissza.

Napo egy rokonszenves figura, aki segít a gyerekeknek a biztonsággal kapcsolatos témakörök átgondolásában, megértésében, valamint az azoknak megfelelő magatartás kialakításában. Ha jobban meg szeretné ismerni Napót, kattintson erre a linkre: Ki az a Napo? Ezen az oldalon számos Napo-filmet talál, amelyeket szabadon feldolgozhat és felhasználhat a tanórákon.

Az óratervben szereplő alapvető biztonsági koncepciók némelyike összekapcsolható a már oktatott tantervvel. Az anyagban számos nagyszerű ötletet talál, amelyek segítségével beépítheti a biztonsági koncepciókat a tanórába. E sajátos projekt önmagában is oktatható, de egy átfogóbb projekt része is lehet. Ahogy be is mutatjuk, a projekt összekapcsolható más tantárgyakkal, fő célja azonban az, hogy a kedves Napo-filmeket felhasználva megtanítsa a gyerekeknek a biztonsági jelzések különböző típusait, azt, hogy ezek mit jelentenek, és hogyan nyújtanak segítséget a sérülések elkerülésében.

Egy teljes óratervet is elkészítettünk, amely mintát ad arra, hogy miként lehet felhasználni ezeket az ötleteket. Az első fejezet áttekintést ad a tevékenységekről, célkitűzésekről és a tanóra lebonyolításához szükséges eszközökről. Ezt követi egy három részre osztott, részletes óraterv mintája, amely többek között ötletet ad a tanulási tevékenység bővítésére.

Ha további információkra van szüksége a projektben felmerülő alapvető munkavédelmi témakörökkel kapcsolatban, ezeket megtalálja az óraterv harmadik részében megadott segédletben.

Tanulási célkitűzések

A különböző figyelmeztető jelzések tudatosítása és annak megismerése, hogy miért fontosak.

Annak értékelése, hogy a jelzések miként közvetítik jelentésüket.

Annak tudatosítása, hogy a jelzések használatával megvédhetjük magunkat.

Egymás teljesítményének csoportos értékelése és egymás tudásának tesztelése, hogy az egyes jelzésalakzatok mit jelentenek.

Az osztályteremben való bemutatáshoz maszkok használhatók.

Tevékenységek áttekintése

40/45 perc

Nézzük meg az órához tartozó Napo-klipet: Napo figyelemfelkeltő biztonsági jelzései – Figyelmeztető- és tiltó jelek

Figyelemfelkeltő jelzések: Bevezetés; Sárga háromszög (veszélyjelek); Veszély – felfüggesztett teher; Vörös (piros) kör (tiltó jelek); Tilos a dohányzás

Lehetséges tevékenységek:

Beszéljünk meg minden jelenetet, hogy mi és miért történik. Soroljunk fel néhány okot, hogy az emberek miért hagyták figyelmen kívül a jelzéseket.

Mutassuk be az uniós irányelvben (lásd a segédletet) megadott teljes jelzéskészletből kiválasztott jelzéseket. Beszéljük meg a biztonsági jelzések színére és formájára vonatkozó alapvető szabályokat.

Mindegyik jelzésből rajzoljunk le egyet.

Magyarázzuk meg a jelzések célját/hasznosságát és a különböző jelentésüket.

Csoportmunkában vegyünk egy jelalakzatot – háromszöget vagy kört –, amely vagy veszélyt, vagy pedig tiltást jelent.

Készítsünk a jelzésekből maszkokat, a maszkokat rögzítsük pálcikákon, hogy a gyerekek az arcuk elé tudják tartani.

Gondoljuk át, hogy a jelzések hogyan beszélnének vagy mozognának, ha azt akarnák, hogy észrevegyék őket, pl. a veszélyjelek szigorú hangon szólnának és gesztikulálnának, a tiltó jelzések pedig erős, hangos és határozott hangot és gesztusokat használnának.

Beszéljük meg azokat a tipikus kockázatokat, amelyekkel a mindennapi életben találkozunk, és hogy ezek miként kapcsolódnak a jelzésekhez.

Ezeket szükség esetén a tanár a csoportmunka előtt begyakorolhatja és megmintázhatja.

Osztálymunka keretében teszteljük az egész osztályt, hogy mennyire ismerik, mit jeleznek és jelentenek a jelzések, és miért fontosak.

A tanultak bővítésére szolgáló feladatként megvizsgálhatunk más jelzéseket, többek között egyszerű közúti jelzéseket, és készíthetünk jelzőtáblákat az iskola számára.

Szükséges eszközök

Napo-klip (rendelkezésre bocsátottuk)

Üres papír és színes kréták a jelzések lerajzolásához

Jelalakzatok sablonjai néhány tanuló számára (rendelkezésre bocsátottuk)

Vörös és sárga lap és pálcika a maszkok elkészítéséhez

Tantárgyi/tantervi kapcsolódás

Személyi, társadalmi és egészségügyi nevelés

A biztonság fenntartásának szabályai és módjai, valamint ismeretek azokról az emberekről, akik segíteni tudnak a biztonság megőrzésében.

Annak felismerése, hogy a magatartásunk miként hat más emberekre.

Matematika

Alakzatok felismerése

Természettudományok

A figyelmeztető jelzések felismerése és figyelembevétele.

Állampolgári nevelés

A veszélyek felismerése, az ebből adódó kockázatok értékelése és a kockázatok kezelése.

Idegen nyelvek/anyanyelv

Egyszerű mondatok összeállítása a jelzések elmagyarázásakor.

Közúti közlekedésbiztonság

A figyelmeztető jelzések és feliratok felismerése és figyelembevétele.

Napo figyelemfelkeltő biztonsági jelzései: Első lecke – Figyelmeztető- és tiltó jelek

Az első Napo-film bevezető jelleggel ismerteti a munkahelyen található egészségvédelmi és biztonsági jelzéseket, illetve szimbólumokat. Hasznos útmutatást nyújt az új alkalmazottaknak, és egyben értékes emlékeztetőül szolgál a többi munkavállaló számára. Számos olyan helyzetet szemléltet, amelyben megmutatkozik a munkahelyi biztonsági jelzések fontossága. Ez a film ágazattól és szinttől függetlenül bármely alkalmazott számára élvezhető, elsősorban azonban a képzésben vagy munkahelyi gyakorlaton részt vevő fiataloknak szól.

Go to top