You are here

Napo istorija

Napo kilmė

Napas – tai Europos darbuotojų saugos ir sveikatos agentūros (OSHA) nedidelės ryšių darbuotojų grupės sumanyta originali idėja, siekiant patenkinti aukštos kokybės informacijos produktų, kurie padėtų įveikti valstybių sienas, rastų kelią į skirtingas kultūras, kalbas ir atitiktų praktines žmonių reikmes darbe, poreikį. Filmais nesiekiama išsamiai nušviesti temą ir jie nepriskirtini mokomiesiems ar švietimo filmams. Napas ir jo draugai turi skatinti susidomėjimą OSH veikla patraukliais savo charakteriais, netikėtais pasakojamos istorijos posūkiais, šmaikščia ir linksma elgsena. „Sauga su šypsena“ – toks yra Napo indėlis kuriant saugesnes, sveikesnes ir geresnes darbo vietas. Kiekvieną filmą kartu kūrė keletas Europos institucijų. Bilbao, Ispanijoje įsisteigusi Europos darbuotojų saugos ir sveikatos agentūra (OSHA) skyrė lėšų sukurti svetainę.

Priešistorė

Filmų konsorciumas – HSE (Jungtinė Karalystė), DGUV (Vokietija), INAIL (Italija); INRS (Prancūzija), SUVA (Šveicarija) ir AUVA (Austrija) – buvo sukurtas vykdant Europos Saugos ir sveikatos metų programą 1992–1993 m. ir vykstant 1992 m. Europos Filmų festivaliui, kuris buvo surengtas Salonikuose.

Europos Komisija rėmė filmų festivalius, tikėdamasi, kad geriausius vaizdo filmus bus įmanoma pritaikyti visoje Europos Sąjungoje. Vis dėlto tai padaryti pasirodė gana sunku. Daugybę filmų sukurdavo komercinės bendrovės, kurios nenorėjo atsisakyti savo autorinių teisių. Kultūriniai skirtumai lemdavo, kad vaizdus, pagrindines siužeto linijas ir bendrąjį pojūtį sunkiai sekėsi pritaikyti ir kad filmus ne kažin kaip pavykdavo išplatinti kitose Europos valstybėse.

Dėl to konsorciumo dalyviai susitiko aptarti būdų, kaip būtų įmanoma užsakyti vaizdo filmus ir sukurti tokius vaizdo filmus, kuriuos būtų galima siūlyti visoje Europoje. Konsorciumo veikla grindžiama asmenų interesais ir atskirų asmenų indėliu, o ne kokios nors institucijos siekiais.

Kurianti komanda

Napo filmukams scenarijus rašo ir juos režisuoja Eric Scandella įmonės „Via Storia“ užsakymu.

3D animaciją kuria Fabrice Barbey įmonės „Protozoaire“ užsakymu.

Originalią muziką kuria Henri Muller.

Napo gimimas

Grupė parengė pasiūlymą, reikalavimus ir kvietimą dalyvauti viešąjame konkurse kurti vaizdo filmą apie saugos ženklus bei atrinko dvi kūrybines bendroves iš savo šalies, kurias pakvietė pateikti kūrybines idėjas. Sutartis buvo sudaryta su „Via Storia“, Prancūzijos bendrove iš Strasbūro. Taip gimė Napas!

Pirmasis vaizdo filmas „Geriausių ženklų istorija“, 1998 m. parodytas ES Filmų festivalyje Edinburge, o 1999 m. Pasaulio Kongrese San Paulo mieste bei nacionaliniuose filmų festivaliuose Prancūzijoje ir Vokietijoje jam buvo skirti apdovanojimai.

2003 m. Europos darbuotojų saugos ir sveikatos agentūra, įsikūrusi Bilbao mieste, pareiškė pageidaujanti, kad būtų sukurtas trečias vaizdo filmas, skirtas prisidėti prie Europos Savaitės veiklos, kurios tema buvo pavojingos medžiagos. Su konsorciumu buvo sudaryta sutartis, pagal kurią agentūra gavo teisę vaizdo filmo originalus pateikti visoms valstybėms narėms, valstybėms kandidatėms ir Europos laisvosios prekybos asociacijos šalims, kartu nustatant aiškias nuostatas dėl neišimtinio naudojimo, teisių ir sąnaudų. Šis bendradarbiavimas tęsiasi.