You are here

Netrukus pasirodys

Portrait of Napo

2016 m. balandžio mėnesį pristatytas naujas filmas „Napas keliauja atgal į sveiką ateitį“, skirtas 2016–2017 m. Europos kampanijai „Saugi darbo vieta visoms amžiaus grupėms“. Jau pradėtas kurti naujas filmas apie kelių transporto srities darbo saugą. Napo konsorciumas kiekvienais metais pristato vieną ar du naujus filmus ir ateityje numato parengti filmus apie ugnies ir sprogimo, dulkių keliamus pavojus bei sveikatos priežiūrą.