You are here

Napo filmai

"Geriausias būdas panaudoti Napą – pradėti mąstyti taip, kaip mąsto Napas"

Animaciniai filmukai apie Napą kuriami kompiuterine grafika. Juose personažai vaizduojami darbo aplinkoje ir jiems tenka spręsti saugos klausimus.

Pagrindinis veikėjas Napas ir jo bičiuliai savo mintis ir požiūrį reiškia tokia kalba, kuriai nereikia žodžių. Juose rodomos istorijos yra auklėjamojo pobūdžio. Jomis keliami klausimai ir skatinama svarstyti tam tikrus darbų saugos aspektus. Kartais Napas su bičiuliai pasiūlo, kaip vieną ar kitą klausimą reikėtų spręsti praktiškai, arba padeda rasti tokį atsakymą.

Animaciniai filmukai apie Napą atpažįstami iš ugdymo, pakantumo įvairioms kultūroms ir humoro derinio, kuris būdingas šiems filmukams. Napas patrauklus, tačiau nerūpestingas žmogus. Dėl visiems suprantamos Napo kalbos filmai priimtini visiems žiūrovams. Epizodai nėra susiję vieni su kitais, todėl vieną epizodą galima naudoti kaip vieną filmą arba kaip atskirą vienetą.

Kadangi Napas yra animacinių filmukų herojus, jis gali tyrinėti tas sritis, kurių nebūtų įmanoma vaizduoti meniniuose ar dokumentiniuose filmuose. Napas – nesunaikinamas ir nenuilstantis, ne taip, kaip darbuotojai, kuriuos mėginame apsaugoti.

Napas saugiai dirba statybos aikštelėje

Napas saugiai dirba statybos aikštelėje
2004

Napas dirba statybos aikštelėje ir filme parodoma keletas statybos aikštelėje dažniausiai kylančių pavojaus ir rizikos rūšių. Dirbantis Napas pakliūna į įvairias pavojingas situacijas, tačiau sugeba įveikti visus jam tekusius išbandymus. Šis filmas...

Žiūrėti filmąŽiūrėti epizodus
Sicherer Auftritt mit Napo („Laikyk kojas tvirtai ant žemės kartu su Napu“)
2003

Siekiant užtikrinti saugą darbe, būtina mąstyti toliaregiškai ir tinkamai organizuoti darbą. Šiame filme mūsų herojus Napas įvairiose pavojingose situacijose paslysta, suklumpa ar parkrinta. Šešias trumpas istorijas galima panaudoti per pristatymus...

Žiūrėti filmą

Įbrėžk ir uostyk ... cheminių medžiagų keliamas pavojus darbe

Įbrėžk ir uostyk ... cheminių medžiagų keliamas pavojus darbe
2003

Napas vaidina keliuose trumpuose siužetuose, kuriuose jis dirba su cheminėmis medžiagomis, įskaitant dirginančias, degiąsias, sukeliančias koroziją, nuodingas ar keliančias pavojų aplinkai medžiagas. Po kiekvieno siužeto parodoma trumpa ištrauka,...

Žiūrėti filmąŽiūrėti epizodus

Napo nuotykiai

Napo nuotykiai
2001

Filme aptariamos bendrojo pobūdžio rizikos, kuri kyla darbo vietoje, rūšys ir jis labiausiai tinka jauniems žmonėms, kurie kol kas neturi didesnės patirties darbe ar jos apskritai neturi. Filme pabrėžiama, kad privaloma būti susipažinus su rizika ir...

Žiūrėti filmąŽiūrėti epizodus

Pages