You are here

Back to Films

Napo ir elektro šoko situacijos

Elektra mums gerai pažįstama, ir be jos mes neįsivaizduojame savo kasdienio gyvenimo, tačiau elgiantis neatsargiai, ji gali sužeisti arba nutrenkti ir pridaryti žalos. Paprastos atsargumo priemonės gali padėti išvengti pavojaus susižeisti dirbant su elektra arba netoliese jos. Filmuke „Napo ir elektro šoko situacijos“ rodomi kai kurie pavojai. Trumpose istorijose vaizduojama, kaip Napo kovoja su įvairiais elektros keliamais pavojais, ilgesnėse istorijose kalbama apie darbo organizavimą ir darbo santykius. Pavojaus vaidmenį atlieka mažas personažas – melsvai žalsvos spalvos elektros lankas. Filmu siekiama iliustruoti tam tikras problemas, paskatinti diskusijas ir raginti taikyti saugesnius darbo metodus.

Napo ir elektro šoko situacijos
Išjungimas
Netinkamas atstumas ir veiksmai
Teigiamas krūvis
Atsitikus nelaimei
Dvigubas pavojus
Pavojinga perkaitinti
Darbai palypėjus
Užraktas
Nesuvaldyti veiksmai
Aukšta įtampa