You are here

Napo stāsts

Napo pirmsākumi

Napo ir oriģināla ideja, ko realizējusi neliela DDVA (darba drošības un veselības aizsardzības) komunikāciju profesionāļu grupa sakarā ar nepieciešamību pēc augstas kvalitātes informācijas līdzekļiem, kuriem neeksistē valstu robežas un kas pievēršas atšķirīgām kultūrām, valodām un nodarbināto personu praktiskajām vajadzībām. Filmu uzdevums nav pilnīga attiecīgās tēmas iztirzāšana, tās nav uzskatāmas arī par mācību materiālu. Napo un viņa draugu loma ir radīt interesi par DDVA jautājumiem ar aizraujošiem varoņiem, uzjautrinošiem stāstiem, humoru un bezbēdīgo pieeju. "Par drošību ar smaidu" ir Napo ieguldījums drošākām, veselībai labvēlīgākām un labākām darbavietām. Katras filmas veidošanā ir iesaistītas vairākas ES iestādes. Eiropas Darba drošības un veselības aizsardzības aģentūra Spānijas pilsētā Bilbao ir finansējusi tīmekļa vietnes izstrādi.

Priekšvēsture

Eiropas Darba drošības un veselības aizsardzības gada (gada ziņojums 1992/3) un 1992. gadā Salonikos notikušā Eiropas filmu festivāla iespaidā tika radīts Filmu konsorcijs – HSE (Apvienotā Karaliste), DGUV (Vācija), INAIL (Itālija), INRS (Francija), SUVA (Šveice) un AUVA (Austrija).

Eiropas Komisija atbalstīja filmu festivālus, uzskatot, ka labākos video būs iespējams pielāgot izmantošanai visā Eiropas Savienībā. Tomēr tas izrādījās sarežģīti. Daudzas filmas veido ražošanas komercsabiedrības, kas nevēlas atteikties no savām tiesībām uz filmām. Kultūras atšķirības saistās ar dažādu tēlu, sižetu un to filmās radīto noskaņu problemātisko pielāgojumu izmantošanai dažādās valstīs.

Tā rezultātā tika noorganizēta Filmu konsorcija sanāksme, lai apspriestu iespējas visā Eiropā izmantojumu video materiālu pasūtīšanā un veidošanā. Šā konsorcija pamatā ir individuālā ieinteresētība un konkrētu personu ieguldījums, nevis institucionālā puse.

Radošā grupa

Napo filmas sagatavo un režijas autors ir Eric Scandella apvienībai Via Storia.

3D animācijas filmas producents ir Fabrice Barbey apvienībai Protozoaire.

Oriģinālās mūzikas autors ir Henri Muller.

Napo radīšana

Grupa sagatavoja priekšlikumu, specifikācijas un uzaicinājumu uz konkursu par video veidošanu par drošības zīmēm un uzaicināja iesniegt savus piedāvājumus divām savas valsts filmu sabiedrībām. Līgums tika piešķirts Francijas filmu sabiedrībai "Via Storia" Strasbūrā. Tāds bija Napo sākums!

Pirmais video ("Labāko zīmju stāsts") tika izrādīts ES filmu festivālā Edinburgā 1998. gadā un ieguva balvas Pasaules kongresā Sanpaulu 1999. gadā, kā arī filmu festivālos Francijā un Vācijā.

2003. gadā Eiropas Darba drošības un veselības aizsardzības aģentūra (Bilbao) izrādīja interesi par trešā video sagatavošanu Eiropas nedēļas vajadzībām par tēmu – "bīstamās vielas". Ar konsorciju tika panākta vienošanās, kuras ietvaros aģentūrai tika dota atļauja piegādāt video oriģinālkopijas visām dalībvalstīm, kandidātvalstīm un EBTA valstīm, skaidri formulējot noteikumus attiecībā uz neekskluzīvo izmantošanu, tiesībām un izmaksām. Šī sadarbība joprojām pastāv.