You are here

Back to Napo for teachers

Napo bīstamo situāciju medības: iesaistīšanās un novēršana

Filmā aplūkoti dažādi apdraudējumi un darbavietā visbiežāk sastopami riska veidi, kā arī nepieciešamība „apstāties, padomāt un rīkoties”, lai mazinātu darbavietā notiekošo negadījumu skaitu un arodslimību rašanos. Filma uzņemta nolūkā informēt darbiniekus par riska novērtēšanu, kā arī radīt priekšstatu par apdraudējumu un risku.

Norādījumi pedagogiem

Vai jums ir vajadzīga palīdzība saistībā ar mācību darba organizēšanu klasē?

Uzziniet vairāk šeit

Mācību stunda

Šajā materiālu komplektā ir ietvertas bērniem paredzētas jautras nodarbības, kas palīdzēs viņiem identificēt un izskaidrot drošības un veselības riska faktorus un bīstamās situācijas gan skolā, gan mājās. Tas piedāvā bērniem iespēju uzlabot izpratni par savu atbildību saistībā ar riska faktoriem un to iedarbības iespējamām sekām, kā arī novērtēt dažādas riska pakāpes.

Mācību mērķi

Sākums

Aktivitātes

Novērtējums

Nepieciešamie materiāli