You are here

Napo darbavietā

Napo darbavietā

Šie resursi ir paredzēti organizāciju vajadzībām, lai tās varētu izmantot Napo filmas un tādējādi veicināt informētību par darba drošības un veselības aizsardzības jautājumiem savu darbinieku un piegādes ķēžu darbinieku grupās. Šie resursi organizācijām ļauj sniegt padomus par darba drošības un veselības aizsardzības jautājumiem, kā arī veicināt to apspriešanu. Tāpat tie ir piemēroti arī izmantošanai profesionālās apmācības kursos.

Izpratne par balsta un kustību aparāta slimībām [14]

Pagriezies pagriezies...

Nesavērpiet ķermeni — novērsiet BKAS

Ražošana, Ergonomika

Trūkst tvēriena

Neaizmirstiet par smagumu celšanas palīgierīcēm!

Kravu apstrāde, Ergonomika

Darba augstums

Pielāgojiet darbstaciju

Ražošana, Ergonomika

Sliktās vibrācijas

Novērsiet rokas-plaukstas vibrāciju

Uzturēšana, Plaukstas-rokas vibrācija

Divkauja

Ļaujiet iekārtai mazināt slodzi uz ķermeni

Smagas kravas, Apstrāde ar rokām

Domā par sevi!

Neaizmirstiet ieturēt pārtraukumus!

Ergonomika, Stāja

Pages