You are here

Napo darbavietā

Napo darbavietā

Šie resursi ir paredzēti organizāciju vajadzībām, lai tās varētu izmantot Napo filmas un tādējādi veicināt informētību par darba drošības un veselības aizsardzības jautājumiem savu darbinieku un piegādes ķēžu darbinieku grupās. Šie resursi organizācijām ļauj sniegt padomus par darba drošības un veselības aizsardzības jautājumiem, kā arī veicināt to apspriešanu. Tāpat tie ir piemēroti arī izmantošanai profesionālās apmācības kursos.

Izpratne par balsta un kustību aparāta slimībām [14]

Turi mani cieši

Celiet un pārvietojiet smagumus, ievērojot drošību

Smagas kravas, Apstrāde ar rokām

Izturies gudri pret savu ķermeni kopā ar Napo. Otrā stunda - mugura

Ziniet balsta un kustību aparāta slimību (BKAS) agrīnās pazīmes

Kravu apstrāde, Balsta un kustību aparāta slimības (BKAS)

Pages