Drīzumā

Portrait of Napo

Jauno filmu “Napo: strādājot augstumā” sāka rādīt 2020. gadā.

Ir uzsākts darbs pie īsfilmām par dažiem balsta un kustību aparāta riska faktoriem, tādiem kā sēdošs darbs, smagumu nešana vai fizisko aktivitāšu trūkums, lai papildinātu esošo filmu Napo: stop-pārslodze!, kas izdota 2007. gadā.

Napo konsorcijs ik gadu izdod vienu vai divas jaunas filmas un jau tiek gatavoti plāni filmas par robotiku izveidei.