Drīz 2022. gadā

Portrait of Napo

Filmu par sēdēšanu un stāvēšanu, lai atbalstītu Eiropas 2020.–2021. gada kampaņu par balsta un kustību aparāta slimībām (BKAS) “Veselīgās darbavietās strādā gudri, nevis smagi”, izlaida 2021. gadā.

Jauna Napo filma par robotiku tika izlaista 2021. gada beigās.

Napo filmu programmā 2022. gadam ir iekļauti kancerogēni – ieguldījums vispārējā ES Vēža uzveikšanas plānā – un īsfilmas par ugunsdrošību un slēgtām telpām.