You are here

Bīstamas vielas

Meklēšanas rezultāti par "Bīstamas vielas"

Napo in... Stop the pandemic

Napo in... Stop the pandemic

2020

The Coronavirus pandemic has serious implications for the workplace, for workers and for businesses. Napo wants to help. However, it is difficult to present all the prevention measures in a short...

Napo putekļainā darba vietā

Napo putekļainā darba vietā

2018

Putekļi var radīt problēmas darbavietā divos būtiskos veidos – tie var izraisīt elpošanas problēmas un putekļu eksplozijas. Putekļu kaitīgā ietekme var izpausties kā ādas kairinājums, vai pat...

Pages