You are here

Mašīnas

Meklēšanas rezultāti par "Mašīnas"

Napo putekļainā darba vietā

Napo putekļainā darba vietā

2018

Putekļi var radīt problēmas darbavietā divos būtiskos veidos – tie var izraisīt elpošanas problēmas un putekļu eksplozijas. Putekļu kaitīgā ietekme var izpausties kā ādas kairinājums, vai pat...

Pages