You are here

Zīmes un etiķetes

Meklēšanas rezultāti par "Zīmes un etiķetes"

Napo filmā... uzmanību, ķimikālijas!

Napo filmā... uzmanību, ķimikālijas!

2009

Šī filma ir 2003. gadā ražotās ‘Scratch and Sniff – rediģēts variants’ par ķīmiskiem darba vides riskiem. Ar to tiek ieviestas izmaiņas, lai saskaņotu bīstamu vielu transportēšanā lietojamās zīmes (...

Pages