You are here

Back to Films

Napo tīra

Šī filma demonstrē tos darba drošības un veselības aizsardzības riska faktorus, ar kuriem saskaras uzkopšanas un līgumdarbu nozarē strādājošie, tostarp paslīdēšanu un paklupšanu, kritienus, fizisku darbu un strādāšanu vienatnē. Mērķgrupa ir uzkopšanas darbu veicēji un uzņēmumi, bet filma ir noderīga jebkurā nozarē vai līmenī strādājošajiem, īpaši jaunu cilvēku apmācībā un darba pieredzes iegūšanā. Mērķis – veicināt cilvēku izpratni par izplatītākajiem riskiem, veicot tīrīšanas un uzkopšanas darbus, kā arī norādīt iespējamos preventīvos pasākumus. Dažkārt Napo rīkojas apdomīgi, taču brīžiem rīkojas riskanti. Kopā ar Napeti, kolēģi, priekšnieku un klientiem viņš saskaras ar dažāda līmeņa riskiem. Situācijas vedina diskutēt par darba organizēšanu un plānošanu, brīdinājuma zīmēm, trepju un pakāpienu izmantošanu, fiziskā darba problēmām, darbu kopā ar citiem un informācijas apriti.

Tīrības skola
Darbs augstumā
Sargeņģeļi
Nobeigums

Episode 09Nobeigums

2004