You are here

Back to Films

Napo putekļainā darba vietā

Putekļi var radīt problēmas darbavietā divos būtiskos veidos – tie var izraisīt elpošanas problēmas un putekļu eksplozijas. Putekļu kaitīgā ietekme var izpausties kā ādas kairinājums, vai pat izraisīt vēzi. Tas ir atkarīgs no putekļu sastāva, kā arī no arodekspozīcijas veida un līmeņa.

“Napo putekļainā darba vietā” parāda dažas no daudzām situācijām un vielām, kas rada putekļus, un uzsver, ka ir svarīgi kontrolēt putekļainu vidi darbā, lai izvairītos no sliktas veselības. Filma beidzas ar sprādzienu – notiek putekļu eksplozija, kad sīkas putekļu daļiņas sadeg gaisā, kā tas nereti notiek noslēgtās telpās.