You are here

Back to Films

Napo… šokējošās situācijās

Elektrība ir pierasta un būtiska ikdienas dzīves sastāvdaļa, bet elektrības dēļ cilvēki var gūt traumas un aiziet bojā, kā arī var rasties kaitējums, ja pret to neizturas ar cieņu. Lai, strādājot ar elektrību vai tās tuvumā, samazinātu kaitējuma risku, jāievēro pavisam vienkārši piesardzības pasākumi. “Napo … Šokējošās situācijās” ir aprakstīti daži no šiem riskiem — īsos stāstos ir attēlota Napo saskarsme ar dažādiem elektriskiem apdraudējumiem, kā arī garākos stāstos ir aplūkota arī darba organizācija un darba attiecības. Apdraudējumu attēlo maza figūriņa, kas zīmēta kā dzirksteļizlāde elektrozilā krāsā. Filma ir paredzēta dažu tematu ilustrēšanai, debašu veicināšanai, kā arī drošākas darba prakses ieviešanai.

Napo… šokējošās situācijās
Ieslēgt, izslēgt
Augstu un zemu
Pozitīva uzlāde
Gandrīz nelaimes gadījums
Dubulta deva
Pašā darba karstumā
Bīstami, ļoti bīstami
Atslēgšanas sistēma
Veicinošs faktors
Augstspriegums