You are here

Back to Films

Napo riskantā biznesā

Riska novērtējums ir Eiropas kampaņas tēma 2008. -2009. gadā. Risks ir saistīts ar apdraudējumiem un riska veidiem darbavietā, kā arī ar nepieciešamību tos novērtēt un ņemt vērā darba rezultātus, lai padarītu darbavietas drošākas un veselībai nekaitīgākas. Filmā aplūkoti dažādi apdraudējumi un darbavietā visbiežāk sastopami riska veidi, kā arī nepieciešamība „apstāties, padomāt un rīkoties”, lai mazinātu darbavietā notiekošo negadījumu skaitu un arodslimību rašanos. Filma uzņemta nolūkā informēt darbiniekus par riska novērtēšanu, kā arī radīt priekšstatu par apdraudējumu un risku.

Introduction

Episode 01Introduction

2008
Novērtē risku
Noskaidro nezināmo
Act on risks
Samazini risku
Drošība atmaksājas

Episode 07Drošība atmaksājas

2008
Nobeigums

Episode 08Nobeigums

2008