You are here

Back to Films

Napo filmā „droša apkope

Zemais apkopes līmenis ir galvenais negadījumu un arodslimību cēlonis. Daudz negadījumu notiek apkopes laikā, apkopes trūkuma dēļ vai nepietiekamas apkopes dēļ.

Šajā filmā Napo parādās dažādās situācijās: reizēm viņš ir apkopes darbinieks, reizēm – darba ņēmējs. Mēs redzam, cik būtiska loma ir izolēšanai jeb “atslēgšanai”, veicot iekārtu apkopi, problēmas, ko rada “slēptais apdraudējums” un darbs noslēgtās telpās, kā arī to, cik svarīgi ir, lai apkopi, īpaši pārbaudi un testēšanu, veiktu kompetenti darbinieki.


Visām nozarēm un visu līmeņu darbiniekiem piemērotās filmas mērķis ir veicināt labu praksi un pievērst uzmanību drošas apkopes svarīgumam.

Introduction
Atslēgšana
Slēptais apdraudējums

Episode 03Slēptais apdraudējums

2010
Neimprovizēsim!
Kā rīkoties?
Nobeigums

Episode 08Nobeigums

2010