You are here

Back to Films

Napo: 'drošība darba vietā ...un citur'

Publication date: 
2008
Napo: 'drošība darba vietā ...un citur'

Filmā tiek stāstīts par paraugstrādnieku Napo. Ārpus darba vides viņš ignorē riska faktorus un noteikumus dažādos apstākļos. Tas noved pie daudziem iespējamiem negadījumiem, un beidzot sporta traumas dēļ viņš nonāk slimnīcā. Brīvā laika pavadīšana ietver braukšanu ar mašīnu, mājas darbus, dzīves stilu, sociālo aspektu un sporta aktivitātes. Tīmekļa vietnē var lejupielādēt īsu testu vai pasūtīt digitālo videodisku (DVD) ar ierakstu, ko var izmantot drošības noteikumu atkārtošanai.

Napo filmas galvenā mērķauditorija ir uzņēmumā strādājošie darbinieki. To paredzēts izmantot kā līdzekli brīvā laika drošības aspektu izskatīšanai. Filma ir arī piemērota, lai apmācītu uzņēmuma vadības darbiniekus jautājumos saistībā ar prombūtnes pārvaldību.