You are here

Back to Films

Napo: stop troksnim!

Troksnis darbavietā ietekmē tūkstošiem strādājošo. Filma ilustratīvi parāda dažus no galvenajiem dzirdes zaudēšanas cēloņiem un uzver nepieciešamību kontrolēt troksni tā rašanās vietā, veikt preventīvu pasākumus un attiecīgos gadījumos valkāt piemērotus dzirdes aizsargus. Filma ir piemērota visām nozarēm un visu līmeņu darbiniekiem, jo īpaši jaunu cilvēku apmācībā un darba pieredzes iegūšanā.

Napo grib ierobežot troksni
Dzirdi nevar atgūt
Nelaime nenāk brēkdama
Troksnis birojā

Episode 04Troksnis birojā

2005
Grūtniecība un troksnis
Nošķirts no pasaules
Troksnis paņem savu tiesu
Nobeigums

Episode 08Nobeigums

2005