You are here

Metodiskie līdzekļi pedagogiem

Portrait of Napo

Eiropas Darba drošības un veselības aizsardzības aģentūra (EU-OSHA) kopā ar Napo konsorciju, izmantojot populāro Napo tēlu, ir izstrādājusi virkni pedagogiem paredzētu metodisko materiālu drošības un veselības jomā, kuru mērķis ir iesaistīt jaunāko klašu skolēnus jautrās un saistošās nodarbībās, izmantojot Napo videoklipus un piemērotus radošus uzdevumus.

Katrā mācību materiālu komplektā ir būtiskākās atziņas un mērķi, kas sniedz pedagogiem priekšstatu par to, kādas mācību metodes iespējams izmantot un kādi tam ir nepieciešami līdzekļi. Ir pieejams arī stundu plāna paraugs, kas ietilpt parastā 40 minūšu garā mācību stundā.

Mācību līdzekļu komplekti ir piemēroti, lai izglītotu septiņus līdz vienpadsmit gadus vecus bērnus par veselības un drošības jautājumiem. Tajā ir norādījumi pedagogiem, ieteicamās aktivitātes un saites uz papildu lejupielādējamiem līdzekļiem, kas sniedz pedagogiem palīdzību un ieteikumus darba aizsardzības jautājumu integrēšanā mācību procesā. Nodarbības ir izstrādātas tā, lai tās būtu iespējams integrēt dažādos mācību priekšmetos un palīdzētu apgūt tajos mācīto vielu par veselību un drošību. Tie ir, piemēram:

  • veselības mācība un sociālās zinības,
  • eksakto zinātņu priekšmeti (piemēram, matemātika),
  • ceļu satiksmes drošība,
  • dzimtā valoda un svešvalodas,
  • humanitāro zinātņu priekšmeti.

Mācību stundas

Mērķa vecuma grupas9-11 gadus veci bērni
Napo in hazard's hunter

Šie materiālu komplekti ir paredzēti deviņus līdz vienpadsmit gadus veciem bērniem. Deviņi gadi ir svarīgs posms bērnu attīstībā, kad viņiem jāsāk sadarboties grupās, lai realizētu projektus, mācīties pastāvīgi veikt darbu, kura izpildē ir vairāki posmi, un apgūt zinātniskās domāšanas pamatus un zinātnes pamatjēdzienus. Uz riska profilaksi pamatota attieksme palīdz bērniem apgūt galvenās prasmes un zināšanas, kas viņiem vajadzīgas, lai izvairītos no bīstamajām situācijām turpmākajos dzīves gados.

Mērķa vecuma grupas7-9 gadus veci bērni
Napo in be body wise

Šie materiālu komplekti ir izstrādāti septiņus līdz deviņus gadus veciem bērniem. Šajā vecumā bērniem sāk attīstīties abstraktā domāšana, veidojas spriestspēja, un viņi papildus mācībām novērojumu ceļā sāk mācīties arī, izmantojot valodu un loģiku. Izvēlētās darba metodes ir piemērotas, lai bērniem attīstītos labvēlīgi paradumi drošības un veselības jomā.