You are here

Pirmā stunda – āda

Back to Napo for teachers teachers

Izturies gudri pret savu ķermeni kopā ar Napo

Piezīme. Kaut gan šīs stundas var pasniegt atsevišķi, ieteicams izpildīt tās loģiskā secībā.
Izturies gudri pret savu ķermeni kopā ar Napo

Šis materiālu komplekts iepazīstina bērnus ar to, cik svarīgi ir aizsargāt ādu un muguru pret vienkāršiem, ikdienā sastopamiem apdraudējumiem. Materiālu komplektā iekļauto uzdevumu un aktivitāšu mērķis ir iemācīt bērniem apzināties risku fiziskajai veselībai, ko rada nevēlamas darbības, kā arī atpazīt līdzīgu bīstamību jaunās dzīves situācijās, un izskaidrot, kā izvairīties no bīstamajām situācijām.

Norādījumi pedagogiem:

Nekad nav par agru iepazīstināt bērnus ar galvenajiem drošības jautājumiem, ar kuriem pieaugušie sastopas savā darba vidē.

Napo ir saistošs tēls, kas palīdz bērniem domāt par drošību, izprast to un rīkoties tā, lai neviens neciestu nelaimes gadījumā. Plašāka informācija par Napo atrodama, noklikšķinot uz saites: Kas ir Napo? Tur pieejamas vairākas filmas ar Napo kā galveno varoni, kuras iespējams noskatīties un izmantot mācību stundās bez maksas.

Šajā mājas lapā ir pieejamas idejas, kuras jūs varat izmantot, lai palīdzētu iekļaut dažādus drošības aspektus stundās jau esošā mācību plāna ietvaros kā papildus darba metodi. Tās var izmantot vai nu kā atsevišķu mācību stundu (piemēram, audzināšanas stundu vai sociālo zinību stundu) vai arī to var iekļaut kādā plašākā projektā kā daļu. Galvenais mērķis ir izmantot Napo filmas, lai mācītu bērniem parūpēties par savu ķermeni un izvairīties no ilgtermiņa kaitējuma, lai gan šeit nav iekļauti visi riski, ar kuriem saskaras ķermenis. Proti, šajā stundā galvenā uzmanība pievērsta ādai (mugura ir apskatīta otrajā stundā). Šajā mājas lapā ir pieejamas arī citas filmas ar NAPO kā galveno varoni, tāpēc pedagogi var radoši veidot mācību stundas arī par citiem riskiem ķermenim, piemēram, acīm.

Mēs esam arī sagatavojuši pilnu mācību stundas plānu kā piemēru tam, kā šīs idejas var izmantot. Pirmajā sadaļā ir dota pamatinformācija par konkrēto mācību stundu un tai nepieciešamajiem materiāliem. Pēc tam seko sīkāk izstrādāts trīsdaļīgas stundas plāna piemērs ar papildus idejām, kas ļauj pedagogiem radoši strādāt.

Šīs stundas beigās var tikt veidots radošs darbs, kurā izglītojamie var iekļaut dažas no bīstamajām situācijām, ko viņi iepriekš ir apsprieduši.

Mācību stundas plāna palīglapas trešajā sadaļā ir pieejama pamatinformācija par drošības un veselības jautājumiem, kas aktuāli konkrētajā mācību stundā.

Mācību mērķi

Zināt riskus fiziskajai veselībai un drošībai

Paredzēt līdzīgus riskus jaunās situācijās

Izskaidrot, kā izvairīties no šādiem riskiem

Darba plāns

40/45 minutes

1. iespējamā darbība:

Noskatīties pirmo Napo klipu, kas pieejams šai stundai: Izturies gudri pret savu ķermeni kopā ar Napo – āda

Aizsargā savu ādu – ievads un īpaša ainu izvēle.

Uzmanību, ķimikālijas! – ainas par kodīgām un kairinošām vielām

Diskusija par cilvēka ādu un cik tā ir viegli ievainojama. Paplašiniet diskusiju par karstuma, aukstuma, saules un ķīmisko vielu, tostarp tīrīšanas līdzekļu radīto kaitējumu. Miniet citus apdraudējumus, piemēram, kukaiņus, augus, kas var izraisīt ādas kairinājumu (piemēram, nātres) utt. Apspiediet veidus, kā mēs varam pasargāt savu ādu.

Organizējiet pētījumu, kurā izglītojamiem būtu jāatklāj, kas varētu būt bīstams ādai viņu apkārtējā vidē (piemēram, bērniem jāizpēta, vai tur ir kādi augi, kas rada ādas kairinājumu, ērkšķaini krūmi vai kukaiņi, kas kož).

2. iespējamā darbība:

Apvilkt līniju apkārt plaukstai uz papīra; uz katra pirksta uzrakstīt veidu, kā aizsargāt savu ādu no riska, piemēram, valkāt cimdus, neaizskart, uzklāt saules aizsargkrēmu un valkāt platmali (aizsardzībai pret sauli).

PAPILDU DARBS Napo bīstamās brīvdienas

Uzrakstīt vai parādīt stāstu par to, kā Napo dodas brīvdienās un uzzina par riskiem savam ķermenim, īpašu uzmanību pievēršot ādai.

Tajā varētu ietvert:

sauļošanos, nelietojot krēmu;

dundura vai lapsenes kodumu;

eļļas maiņu mašīnai.

Nepieciešamie materiāli

Sasaiste ar citām mācību tēmām

Sociālās zinības

Apzināties drošības pamatprincipus un noteikumus

Apzināties, kā viņu uzvedība ietekmē citus cilvēkus

Zināt, kas ietekmē viņu veselību un iespējamās sekās, atpazīt iespējas to novērst

Atpazīt brīdinājuma zīmes, uzrakstus un ņemt tos vērā

Svešvaloda/dzimtā valoda

Izveidot vienkāršu stāstu ar struktūru (t.sk. ievadu un nobeigumu)

Izturies gudri pret savu ķermeni kopā ar Napo. Pirmā stunda – āda

Napo atklāj daudz dažādu situāciju, kurās ķimikāliju un citu vielu iedarbība var izraisīt ādas problēmas. Viņš iegūst informāciju par ādas apbrīnojamām īpašībām un skatītāju priekšā izģērbjas: ‘Viss, ko Tu vienmēr esi vēlējies uzzināt par... savu ādu’. Viņš noskaidro problēmu novēršanas pasākumus un sniedz trīs brīdinājumus: Izvairies! – Aizsargā! – Pārbaudi!.

Go to top