You are here

Otrā stunda - mugura

Back to Napo for teachers teachers

Izturies gudri pret savu ķermeni kopā ar Napo

Piezīme. Kaut gan šīs stundas var pasniegt atsevišķi, ieteicams izpildīt tās loģiskā secībā.
Izturies gudri pret savu ķermeni kopā ar Napo

Šis materiālu komplekts iepazīstina bērnus ar to, cik svarīgi ir aizsargāt ādu un muguru pret vienkāršiem, ikdienā sastopamiem apdraudējumiem. Materiālu komplektā iekļauto uzdevumu un aktivitāšu mērķis ir iemācīt bērniem apzināties risku fiziskajai veselībai, ko rada nevēlamas darbības, kā arī atpazīt līdzīgu bīstamību jaunās dzīves situācijās, un izskaidrot, kā izvairīties no bīstamajām situācijām.

Norādījumi pedagogiem:

Nekad nav par agru iepazīstināt bērnus ar galvenajiem drošības jautājumiem, ar kuriem pieaugušie sastopas savā darba vidē.

Napo ir saistošs tēls, kas palīdz bērniem domāt par drošību, izprast to un rīkoties tā, lai neviens neciestu nelaimes gadījumā. Plašāka informācija par Napo atrodama, noklikšķinot uz saites: Kas ir Napo? Tur pieejamas vairākas filmas ar Napo kā galveno varoni, kuras iespējams noskatīties un izmantot mācību stundās bez maksas.

Šajā mājas lapā ir pieejamas idejas, kuras jūs varat izmantot, lai palīdzētu iekļaut dažādus drošības aspektus stundās jau esošā mācību plāna ietvaros kā papildus darba metodi. Tās var izmantot vai nu kā atsevišķu mācību stundu (piemēram, audzināšanas stundu vai sociālo zinību stundu) vai arī to var iekļaut kādā plašākā projektā kā daļu. Galvenais mērķis ir izmantot Napo filmas, lai mācītu bērniem parūpēties par savu ķermeni un izvairīties no ilgtermiņa kaitējuma, lai gan šeit nav iekļauti visi riski, ar kuriem saskaras ķermenis. Proti, šajā stundā galvenā uzmanība pievērsta mugurai (āda ir apskatīta pirmajā stundā). Šajā mājas lapā ir pieejamas arī citas filmas ar NAPO kā galveno varoni, tāpēc pedagogi var radoši veidot mācību stundas arī par citiem riskiem ķermenim, piemēram, acīm.

Mēs esam arī sagatavojuši pilnu mācību stundas plānu kā piemēru tam, kā šīs idejas var izmantot. Pirmajā sadaļā ir dota pamatinformācija par konkrēto mācību stundu un tai nepieciešamajiem materiāliem. Pēc tam seko sīkāk izstrādāts trīsdaļīgas stundas plāna piemērs ar papildus idejām, kas ļauj pedagogiem radoši strādāt.

Šīs stundas beigās var tikt veidots radošs darbs, kurā izglītojamie var iekļaut dažas no bīstamajām situācijām, ko viņi iepriekš ir apsprieduši.

Mācību stundas plāna palīglapas trešajā sadaļā ir pieejama pamatinfNekad nav par agru iepazīstināt bērnus ar galvenajiem drošības jēdzieniem, ar ko pieaugušie sastopas darba vidē, kur tos sauc par darba aizsardzības jautājumiem.

Mācību mērķi

Zināt fiziskās veselības un drošības riskus

Paredzēt līdzīgus riskus jaunās situācijās

Paskaidrot, kā izvairīties no šādiem riskiem

Darba plāns

40/45 minūtes

Noskatieties Napo klipu, kas paredzēts šai stundai, no filmas: "Stop – pārslodze!"

Skaldi un valdi

Domā par sevi!

Turi mani cieši

Portatīvā datora aina

Diskusija par cilvēka ķermeni un to, cik neaizsargāts tas var būt un kā tam var nodarīt kaitējumu, nepareizi sēžot, ceļot, stāvot. Padomāt par to, kā cilvēki var aizsargāt savu muguru no kaitējuma, izvairoties no šiem riskiem. Uz ķermeņa formas šablona izvietot brīdinājumus par riskiem mugurai un pierakstīt padomus, kā saglabāt to veselu.

PAPILDU DARBS - Napo bīstamās brīvdienas

Uzrakstīt vai izspēlēt stāstu par to, kā Napo dodas brīvdienās un uzzina par riskiem viņa ķermenim, īpašu izmanību pievēršot mugurai.

Tajā varētu ietvert:

smagas ceļasomas celšanu;

pārāk ilgu datorspēļu spēlēšanu.

Nepieciešamie materiāli

Napo filmas klips (ir pieejams)

Parasts balts papīrs un zīmuļi

 Liels ķermeņa formas šablons (ir pieejams)

Brīdinājuma zīmes, piemēram, nesēdi pie datora ar sakumpušu muguru

Labi padomi, kurus piestiprināt pie ķermeņa šablona, piemēram, sēdi taisni

Sasaiste ar citām mācību tēmām

Sociālās zinības

Apzināties drošības pamatprincipus un zināt cilvēkus, kas var viņiem palīdzēt bīstamā situācijā

Apzināties, kā viņu uzvedība ietekmē citus cilvēkus

Zināt bīstamību un tās sekās, atpazīt iespējas to novērst

Pazīt drošības zīmes un ņemt tās vērā

Sports

Izvērtēt jebkādas fiziskas aktivitātes risku un rīkoties tā, lai sev nekaitētu

Svešvaloda/dzimtā valoda

Izveidot vienkāršu stāstu ar struktūru (t.sk. ievadu un nobeigumu)

Izturies gudri pret savu ķermeni kopā ar Napo. Otrā stunda - mugura

Balsta un kustību aparāta slimības (BKAS) ir visizplatītākās ar darbu saistītās veselības problēmas Eiropā, kas skar miljoniem strādājošo – noteiktā dzīves posmā līdz pat 90% cilvēku cieš no muguras sāpēm, delma sāpēm vai atkārtotu sastiepumu izraisītām traumām.

Go to top