You are here

Napo labākās drošības zīmes

Materiālu komplektā iekļauta jautra lomu spēle, kas iepazīstina bērnus ar galvenajām drošības zīmēm, palīdzot viņiem atpazīt un atšķirt dažādas formas zīmes un izprast to, kāpēc zīmes palīdz garantēt mūsu drošību.