You are here

Otrā stunda* - iesaistīšanās un novēršana

Back to Napo for teachers teachers

Napo bīstamo situāciju medības

Piezīme. Kaut gan šīs stundas var pasniegt atsevišķi, ieteicams izpildīt tās loģiskā secībā.
Napo bīstamo situāciju medības

Šajā materiālu komplektā ir ietvertas bērniem paredzētas jautras nodarbības, kas palīdzēs viņiem identificēt un izskaidrot drošības un veselības riska faktorus un bīstamās situācijas gan skolā, gan mājās. Tas piedāvā bērniem iespēju uzlabot izpratni par savu atbildību saistībā ar riska faktoriem un to iedarbības iespējamām sekām, kā arī novērtēt dažādas riska pakāpes.

Norādījumi pedagogiem:

*Šī stunda ir paredzēta vadīšanai pēc pirmās stundas

Nekad nav par agru iepazīstināt bērnus ar galvenajiem drošības jautājumiem, ar kuriem pieaugušie sastopas savā darba vidē.

Napo ir saistošs tēls, kas palīdz bērniem domāt par drošību, izprast to un rīkoties tā, lai neviens neciestu nelaimes gadījumā. Plašāka informācija par Napo atrodama, noklikšķinot uz saites: Kas ir Napo? Tur pieejamas vairākas filmas ar Napo kā galveno varoni, kuras iespējams noskatīties un izmantot mācību stundās bez maksas.

Šajā mājas lapā ir pieejamas idejas, kuras jūs varat izmantot, lai palīdzētu iekļaut dažādus drošības aspektus stundās jau esošā mācību plāna ietvaros kā papildus darba metodi. Tās var izmantot vai nu kā atsevišķu mācību stundu (piemēram, audzināšanas stundu vai sociālo zinību stundu) vai arī to var iekļaut kādā plašākā projektā kā daļu. Galvenais mērķis ir izmantot Napo filmas, lai mācītu bērniem parūpēties par sevi un citiem un spēt atpazīt bīstamas situācijas.

Mēs esam arī sagatavojuši pilnu mācību stundas plānu kā piemēru tam, kā šīs idejas var izmantot. Pirmajā sadaļā ir dota pamatinformācija par konkrēto mācību stundu un tai nepieciešamajiem materiāliem. Pēc tam seko sīkāk izstrādāts trīsdaļīgas stundas plāna piemērs ar papildus idejām, kas ļauj pedagogiem radoši strādāt.

Mācību stundas plāna palīglapas trešajā sadaļā ir pieejama pamatinformācija par drošības un veselības jautājumiem, kas aktuāli konkrētajā mācību stundā.

Mācību mērķi

2. stunda – Napo bīstamo situāciju medības: iesaistīšanās un novēršana

Zināt, ko darīt bīstamā situācijā, kas var radīt risku man un citiem

Izprast, kāda ir mana atbildība saistībā ar riskiem un apdraudējumiem

Izvērtēt dažādus riska līmeņus

Darboties grupā, lai sagatavotu materiālus, ar kuru palīdzību parādīt, kas ir apgūts

Darba plāns

40/45 minūtes

Bīstamu situāciju medības Noskatieties šai stundai paredzēto Napo klipu:Napo bīstamo situāciju medības - iesaistīšanās un novēršana

Filma: Drošs sākums, Aina: Uzmanieties arī no pārējiem!

Filma: Riskantais bizness, Ainas: Rīkojies saistībā ar riskiem

Apspriediet un formulējiet filmu ainās parādītās bīstamās situācijas un jautājiet, kādus citus apdraudējumus viņi zina. Mudiniet bērnus paskaidrot, kā viņi varēja novērst bīstamās situācijas un to izraisītās sekas.

Apspriediet, kā daži riski ir bīstamāki par citiem, izveidojot risku sarakstu, sākot no tiem, kas rada visnopietnākās sekas, un beidzot ar tiem, kas rada mazāk nopietnas sekas, un lūdziet bērniem norādīt, kuriem riskiem ir nepieciešama vissteidzamākā iesaistīšanās. (Skatīt darba lapu).

Saceriet dziesmu, deju vai īsu ludziņu, kas palīdzētu cilvēkiem atcerēties, kā pasargāt sevi un vienam otru bīstamās situācijās.

Nepieciešamie materiāli

Napo filmas klips (ir pieejams)

Līmlapiņas (krāsu zīmuļi)

 Bīstamo situāciju atpazīšanas darba lapa - plakāts

Tamburīns dziesmas priekšnesumam (ieteicams)

Sasaiste ar citām mācību tēmām

Sociālās zinības

Mājsaimniecības produkti, tostarp medikamenti, var būt kaitīgi, ja tos lieto nepareizi

Apzināties drošības pamatprincipus un noteikumus, kā arī zināt cilvēkus, kas var viņiem palīdzēt būt drošībā

Apzināties, kā viņu uzvedība ietekmē citus cilvēkus

Apzināties, ka ikdienā izmantojamās lietas, materiāli un fiziskiem procesiem, var būt bīstami, izvērtēt riskus un veikt darbības, lai samazinātu riskus sev un citiem

Izglītojamiem būtu jāsaņem ieskats par ķīmisko vielu un maisījumu izmantošanu mājās, to marķēšanu un lietošanu

Dabisku un mākslīgu vielu lietošana

Svešvaloda/dzimtā valoda

Izveidot vienkāršu stāstu ar struktūru (t.sk. ievadu un nobeigumu)

Napo bīstamo situāciju medības. Otrā stunda - iesaistīšanās un novēršana

Filmā aplūkoti dažādi apdraudējumi un darbavietā visbiežāk sastopami riska veidi, kā arī nepieciešamība „apstāties, padomāt un rīkoties”, lai mazinātu darbavietā notiekošo negadījumu skaitu un arodslimību rašanos. Filma uzņemta nolūkā informēt darbiniekus par riska novērtēšanu, kā arī radīt priekšstatu par apdraudējumu un risku.

Go to top