You are here

Pirmā stunda – brīdinājuma/aizlieguma zīmes

Back to Napo for teachers teachers

Napo labākās drošības zīmes

Piezīme. Kaut gan šīs stundas var pasniegt atsevišķi, ieteicams izpildīt tās loģiskā secībā.
Napo labākās drošības zīmes

Materiālu komplektā iekļauta jautra lomu spēle, kas iepazīstina bērnus ar galvenajām drošības zīmēm, palīdzot viņiem atpazīt un atšķirt dažādas formas zīmes un izprast to, kāpēc zīmes palīdz garantēt mūsu drošību.

Norādījumi pedagogiem:

Nekad nav par agru iepazīstināt bērnus ar galvenajiem drošības jautājumiem, ar kuriem pieaugušie sastopas savā darba vidē.

Napo ir saistošs tēls, kas palīdz bērniem domāt par drošību, izprast to un rīkoties tā, lai neviens neciestu nelaimes gadījumā. Plašāka informācija par Napo atrodama, noklikšķinot uz saites: Kas ir Napo? Tur pieejamas vairākas filmas ar Napo kā galveno varoni, kuras iespējams noskatīties un izmantot mācību stundās bez maksas.

Šajā mājas lapā ir pieejamas idejas, kuras jūs varat izmantot, lai palīdzētu iekļaut dažādus drošības aspektus stundās jau esošā mācību plāna ietvaros kā papildus darba metodi. Tās var izmantot vai nu kā atsevišķu mācību stundu (piemēram, audzināšanas stundu vai sociālo zinību stundu) vai arī to var iekļaut kādā plašākā projektā kā daļu. Galvenais mērķis ir izmantot Napo filmas, lai mācītu bērniem par dažādiem drošības zīmju veidiem, to nozīmi un pielietošanu dzīvē, kur tās mums palīdz izvairīties no iespējamiem nelaimes gadījumiem un veselības problēmām.

Mēs esam arī sagatavojuši pilnu mācību stundas plānu kā piemēru tam, kā šīs idejas var izmantot. Pirmajā sadaļā ir dota pamatinformācija par konkrēto mācību stundu un tai nepieciešamajiem materiāliem. Pēc tam seko sīkāk izstrādāts trīsdaļīgas stundas plāna piemērs ar papildus idejām, kas ļauj pedagogiem radoši strādāt.

Mācību stundas plāna palīglapas trešajā sadaļā ir pieejama pamatinformācija par drošības un veselības jautājumiem, kas aktuāli konkrētajā mācību stundā.

Mācību mērķi

Vairot izpratni par brīdinājuma zīmēm un to, kāpēc tās ir svarīgas

Novērtēt to, kā zīmēs parādīta to nozīme

Vairot izpratni par to, kā izmantot brīdinājuma zīmes, lai pasargātu sevi

Novērtēt sagatavotos priekšnesumus un pārbaudīt zināšanas par zīmju nozīmi

Apgūt zināšanas radoši, izmantojot maskas.

Darba plāns

40/45 minūtes

Noskatīties Napo filmas klipu, kas pieejams šai stundai: Napo labākās drošības zīmes – brīdinājuma/aizlieguma zīmes

Labāko zīmju stāsts: Ievads; Dzeltens trijstūris (zīmes, kas brīdina par bīstamību); Bīstamība – piekārta krava; Sarkans aplis (aizlieguma zīmes); Smēķēt aizliegts

Iespējamās darbības:

Apspriest katru ainu, kas un kāpēc notiek. Uzskaitīt dažus iemeslus, kāpēc cilvēki nepamanīja brīdinājuma zīmes.

Parādīt drošības zīmju paraugus no palīglapas. Apspriest drošības zīmju krāsas un formas.

Uzzīmēt katras zīmes piemēru.

Izskaidrot zīmju nolūku/noderīgumu un to dažādās nozīmes.

Grupās darboties ar vienas formas zīmi – trijstūri vai apli – kas norāda vai nu uz bīstamību vai aizliegumu.

Izgatavot zīmes kā maskas, kuras var piestiprināt pie kociņiem un turēt priekšā sejai.

Padomāt par to, kā zīmes varētu runāt vai darboties, lai pārliecinātos, ka tās ir pamanītas, piemēram, barga balss un ķermeņa valoda, lai brīdinātu par briesmām, stingra, skaļa autoritatīva balss un ķermeņa valoda aizlieguma gadījumā.

Apspriest tipiskas bīstamās un nedrošās situācijas, ar kurām mēs saskaramies ikdienas dzīvē un kā tās ir saistītas ar drošības zīmēm.

Vajadzības gadījumā pedagogs pirms darba grupās tās var izspēlēt praktiski un modelēt.

Pārbaudīt visas klases zināšanas par to, ko zīmes nozīmē, un kāpēc tās ir svarīgas, izmantojot neierobežotu darbu grupās.

Papildu darba laikā var pētīt citas zīmes, tostarp dažus ceļa zīmju paraugus, un izveidot zīmi izglītības iestādei.

Nepieciešamie materiāli

Napo filmas klips (ir pieejams)

Parastais papīrs un krāsainie zīmuļi zīmju zīmēšanai

Formu sagataves

Sarkans un dzeltens kartons un kociņi, lai pagatavotu maskas uz kociņiem

Sasaiste ar citām mācību tēmām

Sociālās zinības

Apzināties drošības pamatprincipus un noteikumus, kā arī zināt cilvēkus, kas var viņiem palīdzēt bīstamā situācijā

Apzināties, kā katra skolēna kā indivīda rīcība un uzvedība ietekmē citus cilvēkus

Zināt bīstamību un tās sekās, atpazīt iespējas to novērst

Pazīt drošības zīmes un tās ievērot to prasības

Matemātika

Formu atpazīšana

Svešvaloda/dzimtā valoda

Izveidot vienkāršu stāstu ar struktūru (t.sk. ievadu un nobeigumu)

Satiksmes drošība

Pazīt drošības zīmes un apzīmējumus un tos ievērot

Napo labākās drošības zīmes. Pirmā stunda – brīdinājuma/aizlieguma zīmes

Pirmā Napo filma iepazīstina ar darbavietās sastopamiem darba drošības un veselības aizsardzības brīdinājumiem un simboliem. Filma ir gan noderīgs ceļvedis jauniem darbiniekiem, gan vērtīgs atgādinājums citiem strādniekiem. Filmā tiek demonstrētas dažādas situācijas, kurās darbavietās esošie drošības brīdinājumi ir svarīgi. Filma ir noderīga jebkurā nozarē vai līmenī strādājošajiem, īpaši jaunu cilvēku apmācībā un darba pieredzes iegūšanā.

Go to top