You are here

Resursu bibliotēka

Lai palīdzētu organizēt stundas, šajā speciālajā resursu sadaļā ir pieejami stundās izmantojamie šabloni un papildu materiāli bez teksta. Tālāk ir aprakstīts, kurā stundā šos materiālus ir paredzēts izmantot.

Napo labākās drošības zīmes

Lai palīdzētu apgūt šajās divās stundās ietverto vielu, tiek nodrošināti drošības zīmju šabloni, ko paredzēts lietot galvenajās aktivitātēs, kur tiek izskaidrotas dažādās drošības zīmju krāsas un formas:

  • Trīsstūris (brīdinājuma zīme) lietošanai 1. stundā – brīdinājuma/aizlieguma zīmes;
  • Sarkans aplis (aizlieguma zīme) lietošanai 1. stundā – brīdinājuma/aizlieguma zīmes;
  • Zils aplis (rīkojuma zīme) lietošanai 2. stundā rīkojuma/glābšanas papildizeju zīmes;
  • Zaļš kvadrāts (glābšanas papildizeju zīmes): lietošanai 2. stundā rīkojuma/ pirmās palīdzības un evakuācijas zīmes.

Izturies gudri pret savu ķermeni kopā ar Napo

Minētie līdzekļi jāizmanto, lai attēlotu riska faktorus ādai un mugurai nodarbību virknē “Izturies gudri pret savu ķermeni”:

  • Plaukstas šablons: lietošanai nodarbību sērijas “Izturies gudri pret savu ķermeni kopā ar Napo” 1. stundas par ādu otrajā galvenajā aktivitātē, lai izskaidrotu, kā pasargāt savu ādu.
  • Risks ādai – piemēri par riska faktoriem, kas var ietekmēt ādu, ko ieteicams izmantot nodarbību sērijas “Izturies gudri pret savu ķermeni kopā ar Napo” 1. stundā “Āda”. Bērni var parādīt šos apdraudējuma veidus uz rokas šablona un pastāstīt, kā aizsargāt sevi no minētajiem riska faktoriem.
  • Ķermeņa formas šablons lietošanai “Izturies gudri pret savu ķermeni kopā ar Napo” 2. stundā “Mugura”. Bērniem uz šī šablona jānovieto brīdinājums par riska faktoriem, kas spēj negatīvi ietekmēt muguru, un ieteikumi, kā saglabāt muguras veselību.

Napo bīstamo situāciju medības

Bīstamo situāciju medību darba lapu - plakātu izmanto kā vizuālo palīglīdzekli, lai palīdzētu bērniem identificēt riska faktorus mājās, izpildot abu Napo bīstamo situāciju medību materiālu komplekta galvenās aktivitātes:

  • Napo bīstamā māja bīstamo situāciju meklēšanas darba lapa - plakāts lietošanai Napo bīstamo situāciju medību nodarbību sērijas 1. stundā, lai noteiktu riska faktorus un bīstamās situācijas, kā arī Napo bīstamo situāciju medību nodarbību sērijas 2. stundā, lai izskaidrotu, kā iespējams novērst bīstamās situācijas.
  • Napo bīstamā māja bīstamo situāciju meklēšanas darba lapa - plakāts (ar ieteikumiem) lietošanai Napo bīstamo situāciju mednieka nodarbību sērijas 1. stundā, lai noteiktu riska faktorus un bīstamās situācijas, kā arī Napo bīstamo situāciju medību nodarbību sērijas 2. stundā, lai izskaidrotu, kā iespējams novērst bīstamās situācijas.