You are here

Napo labākās drošības zīmes. Pirmā stunda – brīdinājuma/aizlieguma zīmes

Pirmā Napo filma iepazīstina ar darbavietās sastopamiem darba drošības un veselības aizsardzības brīdinājumiem un simboliem. Filma ir gan noderīgs ceļvedis jauniem darbiniekiem, gan vērtīgs atgādinājums citiem strādniekiem. Filmā tiek demonstrētas dažādas situācijas, kurās darbavietās esošie drošības brīdinājumi ir svarīgi. Filma ir noderīga jebkurā nozarē vai līmenī strādājošajiem, īpaši jaunu cilvēku apmācībā un darba pieredzes iegūšanā. Tās mērķis ir informēt skatītājus par darbavietās izmantotajām brīdinājuma zīmēm, veicināt izpratni par šo zīmju ievērošanas svarīgumu un mācīt šo zīmju nozīmes atpazīšanu pēc to formas un krāsas.

Napo labākās drošības zīmes. Pirmā stunda – brīdinājuma/aizlieguma zīmes
Body-Revamp: 

This film provides a basic introduction to health and safety signs and symbols found in the workplace. It provides a useful guide for new employees and a valuable refresher for other workers. Different workplace situations are shown where safety signs are important. This film is suitable for all sectors and all levels of employees but especially for young people in training or work experience.