You are here

Napo bīstamo situāciju medības. Pirmā stunda – bīstamo situāciju atpazīšana

Filmā aplūkoti dažādi apdraudējumi un darbavietā visbiežāk sastopami riska veidi, kā arī nepieciešamība „apstāties, padomāt un rīkoties”, lai mazinātu darbavietā notiekošo negadījumu skaitu un arodslimību rašanos. Filma uzņemta nolūkā informēt darbiniekus par riska novērtēšanu, kā arī radīt priekšstatu par apdraudējumu un risku.

Napo bīstamo situāciju medības. Pirmā stunda – bīstamo situāciju atpazīšana
Body-Revamp: 

The film looks at hazards and some of the most common workplace risks, and the need to: 'Stop, Think and Act' to reduce the number of workplace accidents and the incidence of occupational ill health. The film is designed for use as a training aid to introduce risk assessment and the concepts of hazard and risk.