You are here

Napo għall-għalliema

Napo for teachers

Permezz tal-użu tal-karattru tant popolari ta’ Napo, l-EU-OSHA (l-Aġenzija Ewropea għas-Sigurtà u s-Saħħa fuq il-Post tax-Xogħol), flimkien mal-Konsorzju Napo, fasslet serje ta’ lezzjonijiet dwar is-saħħa u s-sigurtà okkupazzjonali (OSH) għall-għalliema, immirati lejn l-introduzzjoni ta’ suġġetti dwar is-sigurtà u s-saħħa għall-istudenti tal-iskola primarja b’mod edukattiv, iżda divertenti u immaġinattiv fl-istess ħin bl-użu tal-klipps tal-vidjo ta’ NAPO.

Għal kull lezzjoni, imfassla madwar film/xena waħda ta’ Napo, jiġu deskritti l-objettivi tat-tagħlim, u l-għalliema għandhom l-għażla ta’ diversi attivitajiet u huma pprovduti bir-riżorsi meħtieġa, kif ukoll b’xi ideat dwar kif għandhom jevalwaw il-prestazzjoni tal-istudenti. Il-lezzjonijiet huma mfassla biex ikunu flessibbli, biex jiddaħħlu flimkien mas-suġġetti attwali tal-kurrikulu u jirrinfurzawhom, u biex jgħinu lill-għalliema u lill-istudenti fil-klassi.

Lezzjonijiet [6]

Napo’s Best Signs for Safety – Danger/Prohibition signs

Napo’s Best Signs for Safety: Danger/Prohibition signs

Prevenzjoni tal-aċċidenti, Sinjali tas-sigurtà

Napo’s Best Signs for Safety – Mandatory/Rescue signs

Napo’s Best Signs for Safety: Mandatory/Rescue signs

Prevenzjoni tal-aċċidenti, Sinjali tas-sigurtà

Be Body Wise with Napo – Skin

Be Body Wise with Napo: Skin

Sustanzi kimiċ, Tagħmir ta’ protezzjoni personali (PPE), Protezzjoni tal-ġilda

Be Body Wise with Napo – Back

Be Body Wise with Napo: Back

Sustanzi kimiċ, Tagħmir ta’ protezzjoni personali (PPE), Protezzjoni tal-ġilda

Napo’s Hazard Hunter – Identification of risks and hazards

Napo’s Hazard Hunter: Identification of risks and hazards

Prevenzjoni tal-aċċidenti, Valutazzjoni tar-riskju

Napo’s Hazard Hunter – Intervention and prevention

Napo’s Hazard Hunter: Intervention and prevention

Prevenzjoni tal-aċċidenti, Valutazzjoni tar-riskju