You are here

Het verhaal van Napo

Hoe Napo tot leven kwam

Napo is oorspronkelijk een idee van een kleine groep communicatieprofessionals op het vlak van veiligheid en gezondheid op het werk en speelt in op de behoefte aan hoogwaardige informatieproducten die nationale grenzen wegnemen en aandacht schenken aan de uiteenlopende culturen, talen en praktische behoeften van mensen op het werk. De films beogen geen uitvoerige behandeling van een thema en zijn ook geen opleidings- of onderwijsfilms. De rol van Napo en zijn vrienden is veiligheid en gezondheid op het werk aantrekkelijk te maken met hun innemende karakters, amusante verhaallijnen en humoristische en opgewekte aanpak. "Veiligheid met een glimlach" is Napo's bijdrage aan veiligere, gezondere en betere werkplekken. Elke film is gedraaid in coproductie met een aantal Europese instellingen. De ontwikkeling van de website is gefinancierd door het Europees Agentschap voor Veiligheid en Gezondheid op het Werk in Bilbao (Spanje).

Achtergrond

HSE (VK), DGUV (Duitsland), INAIL (Italië), INRS (Frankrijk), SUVA (Zwitserland) en AUVA (Oostenrijk) hebben naar aanleiding van het Europese Jaar voor veiligheid, hygiëne en gezondheid op het werk (1992-1993) en het Europese filmfestival in Thessaloniki van 1992 een filmconsortium gevormd.

De Europese Commissie ondersteunde filmfestivals in de overtuiging dat de beste videofilms konden worden aangepast voor gebruik in de hele Europese Unie. Dat bleek echter niet zo eenvoudig. Veel films worden gemaakt door commerciële productiebedrijven die hun rechten niet willen opgeven. Door de culturele verschillen kunnen de beelden, verhaallijnen en de "look & feel" moeilijk worden aangepast voor kijkers uit verschillende landen.

Daarom onderzocht het consortium hoe videofilms konden worden besteld en geproduceerd voor gebruik in alle Europese landen. Het consortium berust op de persoonlijke interesse en inbreng van individuele mensen, en dus niet op een institutionele basis.

Het ontwerpteam

Napofilms worden geschreven en geregisseerd door Eric Scandella voor Via Storia.

3D-animaties worden geproduceerd door Fabrice Barbey voor Protozoaire.

De muziek is van de hand van Henri Muller.

De geboorte van Napo

De groep stelde een voorstel, specificaties en een aanbestedingsprocedure op om een video te produceren over veiligheidssignalering. In elk deelnemend land werd aan twee productiebedrijven gevraagd om een voorstel te doen. Het contract werd toegekend aan het Franse bedrijf Via Storia uit Straatsburg. Napo was geboren!

De eerste video, "De beste signalen", werd in 1998 vertoond op het EU-Filmfestival in Edinburgh en won prijzen op het World Congress in Sao Paulo in 1999 en nationale filmfestivals in Frankrijk en Duitsland.

In 2003 toonde het Europees Agentschap voor Veiligheid en Gezondheid op het Werk in Bilbao interesse voor een derde video om de Europese week met als thema "gevaarlijke stoffen" kracht bij te zetten. Er werd met het Consortium overeengekomen dat het Agentschap masterkopieën mocht leveren aan alle (kandidaat-)lidstaten en EVA-landen, met duidelijke bepalingen over het niet-exclusieve gebruik, de rechten en kosten. Deze samenwerking bestaat nog steeds.