You are here

Napo in the workplace

Napo op de werkplek

Deze middelen moeten organisaties in staat stellen Napo-films te gebruiken om de aandacht te vestigen op gezondheids- en veiligheidskwesties binnen groepen van hun eigen personeel en toeleveringsketens. De middelen zullen de organisaties in staat stellen advies uit te brengen over gezondheids- en veiligheidskwesties, en zullen bijdragen tot de discussie over de onderwerpen. Zij zijn ook geschikt voor gebruik in beroepsopleidingen.

Understanding MSDs [14]

Hou me goed vast

Veilig tillen en dragen

Zware lasten, Manueel hanteren

Zorg voor je lichaam met Napo: Les twee – Rug

De eerste tekenen van spier- en skeletaandoeningen herkennen

Hanteren van lasten, Spier- en skeletaandoeningen

Pages